ASSURANCE | SOC 1

SOC 1 COMPLIANCE

Stel uw klanten en investeerders gerust dat hun uitbestede processen in veilige handen zijn door een SOC 1-beoordelingsrapport te verkrijgen van de toonaangevende Europese emittent.

Door gebruik te maken van ons vakkundige auditteam en onze zeer efficiënte strategie voor compliancebeheer, zorgen we voor een gestroomlijnd pad naar SOC 1 compliance, waarbij we het proces in een fractie van de tijd afronden in vergelijking met andere auditors.

Begin vandaag nog met uw reis naar SOC 1-compliance, behaal concurrentievoordeel, sluit sneller deals en krijg meer zakelijke kansen.

SOC 1 Certificate

DE WEG NAAR COMPLIANCE

STAP-VOOR-STAP SOC 1 GIDS

Download onze stapsgewijze handleiding voor SOC 1-compliance! Kom meer te weten over de SOC 1-norm en leer hoe u de reikwijdte van uw SOC 1-project en de projectfase van een SOC 1-implementatie en -audit kunt voorbereiden.

SOC 1 REPORTS

Het behalen van SOC 1-compliance is van cruciaal belang voor het creëren van vertrouwen en zekerheid voor uw klanten. In de huidige marktomgeving geven klanten en partners de voorkeur aan dienstverleners die kunnen aantonen dat ze zich blijvend inzetten voor de hoogste standaarden op het gebied van financiële verslaglegging en controles.

Tijdens een SOC 1-audit door Securance worden uw assurance-beleid, -procedures en -systemen grondig onder de loep genomen, waarbij de nadruk ligt op controles die relevant zijn voor de financiële verslaglegging. Dit onderzoek zorgt ervoor dat uw organisatie financiële informatie effectief beheert en beveiligt, waardoor uw klanten zekerheid krijgen over de nauwkeurigheid en integriteit van uw financiële processen.

Na succesvolle afronding van het implementatie- en auditproces met Securance ontvangt uw organisatie een SOC 1-rapport. Dit verslag getuigt van uw toewijding aan financiële controles en naleving. Het bevat een samenvatting met een beknopt overzicht van het auditproces en de belangrijkste bevindingen. Bovendien geeft het rapport een gedetailleerd overzicht van de specifieke controles en procedures die zijn geïmplementeerd, zodat zowel uw organisatie als uw klanten een duidelijk beeld krijgen van de robuuste financiële controles die worden uitgevoerd.

SOC 1 Type II Report

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR UW ORGANISATIE

Waarom SOC 1?

Sluit u aan bij de gemeenschap van SOC 1-compliant organisaties en toon uw toewijding aan het handhaven van hoge standaarden in uw financiële rapportage. SOC 1-rapporten dienen als externe validatie om de betrouwbaarheid te garanderen.

Veel organisaties eisen van hun leveranciers en partners dat ze zich houden aan bepaalde beveiligings- en industrienormen. Het behalen van SOC 1 compliance geeft je bedrijf een concurrentievoordeel, waardoor het aantrekkelijker wordt voor potentiële klanten die gegevensbeveiliging en compliance hoog in het vaandel hebben staan.

Het SOC 1-implementatieproces helpt bij het identificeren en beperken van risico’s op het gebied van cyberbeveiliging. Door de controles in het SOC 1-raamwerk te implementeren en op te volgen, kan een bedrijf de kans op beveiligingsincidenten en de mogelijke impact op de activiteiten en reputatie verkleinen.

SOC 1-compliance onderstreept de toewijding van een bedrijf aan robuuste corporate governance en laat een proactieve houding zien op het gebied van interne controles, risicobeheer en gegevensintegriteit. Deze toewijding aan transparantie en verantwoording versterkt het vertrouwen van belanghebbenden en benadrukt de toewijding van de organisatie om de hoogste normen voor financiële verslaglegging te handhaven.

Het verschil tussen

soc 1 EN soc 2

SOC1

SOC2

SOC1

SOC2

SCOPE

SOC 1 richt zich op controles die relevant zijn voor de financiële verslaglegging. Het is ontworpen voor dienstverlenende organisaties waarvan de activiteiten invloed hebben op de jaarrekening van hun klanten.

SOC 2 richt zich altijd op de beveiligings- en beschikbaarheidscriteria binnen het toepassingsgebied. De criteria van verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy zijn optioneel.

TOEPASSING

Relevant voor dienstverlenende organisaties die financiële transacties verwerken of invloed hebben op de financiële verslaglegging van hun klanten.

Van toepassing op elke organisatie die klantgegevens opslaat of verwerkt, met name in de technologie- en SaaS-sector.

CRITERIA

SOC 1 volgt de criteria die zijn opgesteld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en richt zich op controles die relevant zijn voor de financiële verslaglegging, zoals de nauwkeurigheid en volledigheid van transacties.

SOC 2 volgt de Trust Service Criteria ontwikkeld door de AICPA. Deze omvatten beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy. De nadruk ligt op het waarborgen van de algehele veiligheid en betrouwbaarheid van systemen, niet alleen op financiële controles.

KLANT EFFECT

Voor klanten die zekerheid willen over de nauwkeurigheid van financiële gegevens is SOC 1 van cruciaal belang. Het bewijst dat de controles van de serviceorganisatie de integriteit van de financiële informatie voldoende beschermen.

Klanten die zich zorgen maken over de beveiliging en privacy van hun gegevens, vinden zekerheid in SOC 2. Dit kader garandeert robuuste maatregelen om gevoelige informatie te beschermen.

Typen rapporten

Resulteert meestal in een type I of type II rapport. Type I evalueert de geschiktheid van het ontwerp en het bestaan van controles op een specifiek moment in de tijd, terwijl Type II de effectiviteit van controles over een periode beoordeelt.

Genereert ook type I en type II rapporten, waarbij type II uitgebreider is omdat het de operationele effectiviteit en het bestaan van controles in de loop van de tijd evalueert.

Publiek

Het primaire publiek bestaat uit belanghebbenden bij de financiële verslaglegging, zoals externe accountants, regelgevers en klanten die vertrouwen op de diensten.

Gericht op een vergelijkbaar publiek, waaronder klanten, zakelijke partners en belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in de beveiligings- en privacypraktijken van de serviceorganisatie.

Focus op de industrie

Vaak gevraagd in sectoren met een focus op financiële diensten en outsourcing.

Veel voorkomend in technologie, cloud computing en SaaS-sectoren, waar gegevensbeveiliging en privacy kritieke overwegingen zijn.

SCOPE

SOC 1 richt zich op controles die relevant zijn voor de financiële verslaglegging. Het is ontworpen voor dienstverlenende organisaties waarvan de activiteiten invloed hebben op de jaarrekening van hun klanten.

SOC 2 richt zich altijd op de beveiligings- en beschikbaarheidscriteria binnen het toepassingsgebied. De criteria van verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy zijn optioneel.

TOEPASSING

Relevant voor dienstverlenende organisaties die financiële transacties verwerken of invloed hebben op de financiële verslaglegging van hun klanten.

Van toepassing op elke organisatie die klantgegevens opslaat of verwerkt, met name in de technologie- en SaaS-sector.

CRITERIA

SOC 1 volgt de criteria die zijn opgesteld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en richt zich op controles die relevant zijn voor de financiële verslaglegging, zoals de nauwkeurigheid en volledigheid van transacties.

SOC 2 volgt de Trust Service Criteria ontwikkeld door de AICPA. Deze omvatten beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy. De nadruk ligt op het waarborgen van de algehele veiligheid en betrouwbaarheid van systemen, niet alleen op financiële controles.

KLANT EFFECT

Voor klanten die zekerheid willen over de nauwkeurigheid van financiële gegevens is SOC 1 van cruciaal belang. Het bewijst dat de controles van de serviceorganisatie de integriteit van de financiële informatie voldoende beschermen.

Klanten die zich zorgen maken over de beveiliging en privacy van hun gegevens, vinden zekerheid in SOC 2. Dit kader garandeert robuuste maatregelen om gevoelige informatie te beschermen.

RAPPORTTYPES

Resulteert meestal in een type I of type II rapport. Type I evalueert de geschiktheid en het bestaan van ontwerpcontroles op een specifiek moment in de tijd, terwijl Type II de effectiviteit van controles over een periode beoordeelt.

Genereert ook type I en type II rapporten, waarbij type II uitgebreider is omdat het de operationele effectiviteit en het bestaan van controles in de loop van de tijd evalueert.

Focus op de industrie

Vaak gevraagd in sectoren met een focus op financiële diensten en outsourcing.

Veel voorkomend in technologie, cloud computing en SaaS-sectoren, waar gegevensbeveiliging en privacy kritieke overwegingen zijn.

VERTROUW OP DE EUROPESE TOONAANGEVENDE LEVERANCIER VAN SOC 1-RAPPORTEN

Securance, een vooraanstaande leverancier in Europa, is gespecialiseerd in SOC- en ISAE-compliance, met een sterke nadruk op cyberbeveiliging. We staan bekend om onze expertise en efficiënte methodologieën en begeleiden organisaties bij hun SOC 1-complianceproces, waarbij ze hun onwrikbare toewijding aan robuuste financiële controles laten zien.

Als uw vertrouwde onafhankelijke SOC 1-auditor beoordeelt Securance nauwgezet het bewijs dat u levert voor controles die relevant zijn voor de financiële verslaglegging. Dit grondige onderzoek mondt uit in de afgifte van een uitgebreid SOC 1-rapport. Het is niet alleen een kwestie van compliance; het gaat om het versterken van je financiële integriteit met de zekerheid die je krijgt door samen te werken met Securance, een leider in het Europese cyberbeveiligings- en compliance-landschap.

ONTMOET ENKELE VAN ONZE TEVREDEN KLANTEN

Bekijk casestudies

Leer onze klanten kennen door onze casestudies te lezen. Samen met onze klanten overwinnen we uitdagingen om organisatorische doelen te bereiken door interne beveiligings- en compliance-raamwerken te creëren.

SOC 2 & PEN-testen

ISAE 3000 | SOC 2

ISAE 3402 | SOC 1

Je kunt het volgende onderzoeken

Verwante diensten

SOC 2
Lees verder
SOC 2 is een raamwerk dat is opgezet om de informatiebeveiligingspraktijken en -controles van serviceorganisaties te evalueren en hierover te rapporteren.

In tegenstelling tot SOC 1, dat voornamelijk betrekking heeft op financiële rapportagecontroles, breidt SOC 2 de reikwijdte uit naar bredere aspecten van gegevensbeveiliging en privacy, waardoor het essentieel is voor dienstverleners die te maken hebben met een verscheidenheid aan klantbehoeften buiten financiële overwegingen.
ISAE 3000
Lees verder
Als aanbieder van totaaloplossingen biedt Securance expertise in het uitvoeren van ISAE 3000-opdrachten, zodat uw organisatie voldoet aan de hoogste normen op het gebied van assurance en ethische praktijken.

ISAE 3000 is de Europese standaard voor zekerheid met betrekking tot niet-historische financiële informatie, opgesteld door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
ISAE 3402
Lees verder
ISAE 3402, kort voor International Standard on Assurance Engagements 3402, is een wereldwijd erkend raamwerk ontwikkeld door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

ISAE 3402 is met name relevant voor organisaties die diensten verlenen die van invloed zijn op de financiële verslaglegging van hun klanten. Het wordt vaak geassocieerd met industrieën waar zekerheid over uitbestede diensten cruciaal is.
ISO 9001
Lees verder
ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagementsystemen die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) om de inzet van een organisatie voor kwaliteit in haar processen en activiteiten te evalueren en te documenteren.

De ISO 9001-certificering is van groot belang voor organisaties die producten of diensten willen leveren die voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Het wordt vaak geassocieerd met industrieën waar kwaliteitsbeheer cruciaal is.
ISO 27001
Lees verder
ISO 27001 is een veelomvattende norm voor het beheer van informatiebeveiliging die is opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO) om de aanpak van een organisatie voor het beheren en beveiligen van informatie te beoordelen en te waarborgen.

De ISO 27001-certificering is vooral relevant voor organisaties die omgaan met gevoelige informatie en legt de nadruk op een robuust raamwerk voor informatiebeveiligingsbeheer. Het wordt vaak geassocieerd met industrieën waar gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van het grootste belang zijn.
Vorige
Volgende