ZEKERHEID | ISO 9001

ISO 27001 CERTIFICERING

Omarm een nieuw tijdperk van informatiebeveiliging met ISO 27001 certificering – een bewijs van de niet aflatende inzet van uw organisatie voor de beveiliging van gevoelige gegevens. Ons deskundige team van auditors is gespecialiseerd in het vereenvoudigen van het certificeringsproces, zodat uw organisatie naadloos en efficiënt kan voldoen aan de hoogste normen voor informatiebeveiliging.

Maak deel uit van de gewaardeerde gemeenschap van ISO 27001-gecertificeerde organisaties en laat zien dat u zich inzet voor het handhaven van robuuste informatiebeveiligingspraktijken. Deze certificering verhoogt niet alleen de geloofwaardigheid van uw organisatie, maar zorgt ook voor een concurrentievoordeel en bevordert het vertrouwen van belanghebbenden door internationaal erkende best practices te integreren in uw informatiebeveiligingsprocessen.

Volg samen met ons de weg naar ISO 27001 certificering – een verklaring van uw toewijding aan uitmuntendheid in informatiebeveiliging die aansluit bij de waarden en ambities van uw organisatie.

ISO 27001 Certificate

DE WEG NAAR COMPLIANCE

STOP-VOOR-STAP ISO 27001-GIDS

Download onze stapsgewijze handleiding voor ISO 27001 certificering! Kom meer te weten over de ISO 27001-norm en leer hoe u de reikwijdte van uw ISO 27001-project en de projectfase van een ISO 27001-implementatie en -audit kunt voorbereiden.

ISO 27001 Guide Cover

HET ISO 27001-CERTIFICAAT

Het behalen van de ISO 27001-certificering is een cruciale prestatie bij het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij uw klanten. In het huidige concurrerende bedrijfsklimaat geven klanten en partners er de voorkeur aan om samen te werken met organisaties die blijk geven van een standvastige toewijding aan de hoogste normen op het gebied van informatiebeveiligingsbeheer.

Wanneer uw organisatie een ISO 27001 audit ondergaat die wordt uitgevoerd door Securance, worden uw beleid, procedures en systemen voor informatiebeveiligingsbeheer grondig onderzocht. De audit legt specifiek de nadruk op controles die relevant zijn voor het waarborgen van de consistente bescherming van gevoelige informatie. Dit onderzoek zorgt ervoor dat uw organisatie haar informatiebeveiligingsprocessen effectief beheert en verbetert, waardoor uw klanten zekerheid krijgen over de betrouwbaarheid en uitmuntendheid van uw maatregelen voor gegevensbescherming.

Na succesvolle afronding van het implementatie- en auditproces met Securance ontvangt uw organisatie de ISO 27001 certificering. Deze certificering dient als tastbaar bewijs van uw toewijding aan informatiebeveiligingsbeheer. Het bevat een samenvatting met een beknopt overzicht van het auditproces en de belangrijkste bevindingen. Bovendien biedt de certificering een gedetailleerd overzicht van de specifieke controles en procedures voor informatiebeveiliging die zijn geïmplementeerd, zodat zowel uw organisatie als uw klanten een duidelijk beeld krijgen van de robuuste informatiebeveiligingssystemen die zijn geïmplementeerd.

ISO 27001 Report Cover

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR UW ORGANISATIE

Waarom ISO 27001?

Het behalen van de ISO 27001-certificering toont aan dat men zich inzet voor de bescherming van gevoelige informatie. Dit bevordert op zijn beurt het vertrouwen van klanten en belanghebbenden. Klanten geven vaak prioriteit aan het werken met organisaties die een robuust kader voor informatiebeveiligingsbeheer kunnen aantonen.

ISO 27001 helpt organisaties bij het opzetten van een uitgebreid en effectief beheersysteem voor informatiebeveiliging. Door risico’s te identificeren en te beoordelen, controles te implementeren en processen regelmatig te controleren en te herzien, kunnen organisaties de beveiliging van hun informatiemiddelen verbeteren.

ISO 27001 biedt een gestructureerde aanpak voor naleving van verschillende wetten en regels op het gebied van gegevensbescherming. Door de standaard te implementeren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun informatiebeveiligingspraktijken in lijn zijn met de wettelijke vereisten, waardoor het risico op niet-naleving en mogelijke juridische gevolgen worden verkleind.

ISO 27001 bevordert een mentaliteit van voortdurende verbetering. Met regelmatige risicobeoordelingen kunnen organisaties gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, zodat de controles effectief blijven en kunnen inspelen op veranderende bedreigingen en kwetsbaarheden.

VERTROUW OP DE EUROPESE TOONAANGEVENDE LEVERANCIER VAN ISO 27001-CERTIFICATEN

Securance, een toonaangevende leverancier in Europa, is gespecialiseerd in het waarborgen van SOC-, ISO- en ISAE-compliance met een sterke focus op cybersecurity. We staan bekend om onze vakkundigheid en gestroomlijnde methodologieën en blinken uit in het begeleiden van organisaties door het ISO 27001 certificeringsproces, waarbij we hun standvastige toewijding aan robuuste principes voor het beheer van informatiebeveiliging benadrukken. Als uw betrouwbare onafhankelijke ISO 27001 certificeerder evalueert Securance nauwgezet het bewijsmateriaal dat u aanlevert met betrekking tot informatiebeveiligingsbeheer. Deze uitgebreide beoordeling resulteert in de uitgifte van een ISO 27001 certificaat. Het gaat verder dan alleen compliance; het gaat om het versterken van de integriteit van je organisatie met het vertrouwen dat je krijgt door samen te werken met Securance, een vooraanstaand leider in het Europese cybersecurity- en compliance-landschap.

ONTMOET ENKELE VAN ONZE TEVREDEN KLANTEN

Bekijk casestudies

Leer onze klanten kennen door onze casestudies te lezen. Samen met onze klanten overwinnen we uitdagingen om organisatorische doelen te bereiken door interne beveiligings- en compliance-raamwerken te creëren.

SOC 2 | PEN-Testing

ISAE 3000 | SOC 2

ISAE 3402 | SOC 1

Je kunt het volgende onderzoeken

Verwante diensten

ISAE 3402
Lees verder
ISAE 3402 is een wereldwijd erkend raamwerk, ontwikkeld door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Deze standaard is ontworpen om de interne controles van serviceorganisaties te evalueren en hierover te rapporteren.

ISAE 3402 is met name relevant voor organisaties die diensten verlenen die van invloed zijn op de financiële verslaglegging van hun klanten. Het wordt vaak geassocieerd met industrieën waar zekerheid over uitbestede diensten cruciaal is.
SOC 1
Lees verder
SOC 1 is een raamwerk dat is opgesteld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) om de interne controles van serviceorganisaties te beoordelen en hierover te rapporteren.

Het SOC 1-rapport is vooral relevant voor organisaties die diensten leveren die van invloed kunnen zijn op de financiële verslaglegging van hun klanten. Deze standaard wordt vaak geassocieerd met financiële en boekhoudsystemen.
SOC 2
Lees verder
SOC 2 is een raamwerk dat is opgezet om de informatiebeveiligingspraktijken en -controles van serviceorganisaties te evalueren en hierover te rapporteren.

In tegenstelling tot SOC 1, dat voornamelijk betrekking heeft op financiële rapportagecontroles, breidt SOC 2 de reikwijdte uit naar bredere aspecten van gegevensbeveiliging en privacy, waardoor het essentieel is voor dienstverleners die te maken hebben met een verscheidenheid aan klantbehoeften buiten financiële overwegingen.
ISO 9001
Lees verder
ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagementsystemen die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) om de inzet van een organisatie voor kwaliteit in haar processen en activiteiten te evalueren en te documenteren.

De ISO 9001-certificering is van groot belang voor organisaties die producten of diensten willen leveren die voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Het wordt vaak geassocieerd met industrieën waar kwaliteitsbeheer cruciaal is.
ISO 27001
Lees verder
ISO 27001 is een veelomvattende norm voor het beheer van informatiebeveiliging die is opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO) om de aanpak van een organisatie voor het beheren en beveiligen van informatie te beoordelen en te waarborgen.

De ISO 27001-certificering is vooral relevant voor organisaties die omgaan met gevoelige informatie en legt de nadruk op een robuust raamwerk voor informatiebeveiligingsbeheer. Het wordt vaak geassocieerd met industrieën waar gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van het grootste belang zijn.
Vorige
Volgende