Wat is een datalek en wat kan mijn organisatie eraan doen?

Tegenwoordig is er steeds meer nieuws over datalekken. Alle documenten en gegevens van bedrijven en hun belanghebbenden zijn gemakkelijk toegankelijk. Dit kan veel gevolgen hebben voor de belanghebbenden, maar misschien nog wel meer voor het bedrijf.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een datalek gedefinieerd als een incident waarbij sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens bij een organisatie zonder de intentie van de organisatie zelf.

Een datalek is een incident waarbij informatie wordt gestolen of onttrokken aan een systeem zonder medeweten of toestemming van de eigenaar van het systeem. Zowel kleine bedrijven als grote organisaties kunnen te maken krijgen met een datalek. Gestolen gegevens kunnen gevoelige, eigendoms- of vertrouwelijke informatie bevatten, zoals creditcardnummers, klantgegevens, handelsgeheimen of zaken met betrekking tot de nationale veiligheid.

De gevolgen van een datalek kunnen zich manifesteren als schade aan de reputatie van het doelbedrijf door een vermeend ‘verraad van vertrouwen’. Slachtoffers en hun klanten kunnen ook financiële verliezen lijden als gerelateerde gegevens deel uitmaken van de gestolen informatie.

Zeker in dit geval is het beter om te voorkomen dan om te genezen. Als gegevens eenmaal blootliggen, zijn ze moeilijk te verwijderen. Bovendien is het verwijderen van de software vaak niet effectief en wordt het niet volledig uitgevoerd. Daarom is het voorkomen de beste oplossing.

Elk bedrijf kan de volgende kwetsbaarheden aanpakken:

 1. Zoals eerder vermeld, is het cruciaal om de meest recente besturings- en beveiligingssystemen te gebruiken.
 2. Alle programma’s moeten ook up-to-date zijn. Hier mogen geen fouten worden gemaakt.
 3. Klik nooit op vreemde links in e-mails. Veel spam e-mails komen via websites. Controleer altijd of het een standaard e-mail is met een link of een echte potentiële klant met vragen.
 4. Laat u ISO 27001 certificeren. Informatiebeveiliging is essentieel voor elk bedrijf. De ISO 27001 standaard is een internationaal normenkader voor informatiebeveiliging. ISO 27001 kan worden gebruikt om informatiebeveiliging te organiseren.

Share this blog

juli 15, 2024

Wat is XXE (XML eXternal Entity)? Veel moderne webapplicaties gebruiken...

  juli 5, 2024

  Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...

   juni 17, 2024

   SMB-signing: Voorkom netwerkovernames Het belang van SMB-signing Bij beveiligingstests van...