De ISO 9001 stakeholders

De eerste stap is het identificeren van de ISO 9001 belanghebbenden die in de norm worden genoemd. Dit verwijst naar mensen of organisaties die invloed uitoefenen op uw vermogen om producten en diensten te leveren die betrouwbaar de problemen en wettelijke kwesties van uw klanten aanpakken. het aanpakken van noodzakelijke kwesties. Maak een lijst van alles wat uw organisatie beïnvloedt, zoals klanten, overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vertegenwoordigers, aandeelhouders, leveranciers, enzovoort.

Wanneer u deze lijst hebt, een lijst van degenen waarvan u denkt dat ze uw vermogen om uw producten en diensten te leveren kunnen beïnvloeden, kunt u bepalen welke partijen volgens u het belangrijkst zijn voor uw bedrijf.

ISO 9001 implementeren kan een uitdaging zijn. De belangrijkste uitdagingen zijn beperkte tijd, budgetbeperkingen en ervaring met het implementeren van een professioneel kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem en certificering volgens ISO 9001 speelt een centrale rol in de werking van organisaties.

In de huidige markt neemt de noodzaak om ISO 9001 te behalen toe als gevolg van de hogere eisen van bedrijven en toezichthoudende instanties. De eisen en behoeften variëren van kwaliteitsmanagement(ISO 9001) tot informatiebeveiliging(ISO 27001 / ISAE 3000 | SOC 2) en zekerheid over uitbestede processen(ISAE 3402 | SOC 1).

Voorbeeld van ISO 9001 stakeholders

 • Klanten
 • Medewerkers in een organisatie
 • Banken
 • Vakbonden
 • Samenleving
 • Drukgroepen
 • Ondernemers
 • Leveranciers
 • Overheid
 • Partners
 • Concurrenten

Share this blog

juli 15, 2024

Wat is XXE (XML eXternal Entity)? Veel moderne webapplicaties gebruiken...

  juli 5, 2024

  Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...

   juni 17, 2024

   SMB-signing: Voorkom netwerkovernames Het belang van SMB-signing Bij beveiligingstests van...