Kroesepaternotte | ISAE 3402

“Hoewel wij in de veronderstelling waren dat de processen goed en volledig waren ingericht, kwamen er toch punten naar voren die in het kader van ISAE 3402 toegevoegd moesten worden. Risklane heeft een aantal suggesties gedaan die direct geïmplementeerd konden worden in bestaande processen, waarmee alsnog de ISAE 3402 verklaring behaald kon worden. De praktische aanpak en de mate waarin zij suggesties kunnen doen door alle bedrijven die zij begeleiden, hebben ertoe geleid dat wij snel en eenvoudig extra waarde aan onze processen hebben kunnen toevoegen.”
– Lennard Hoekstra, Partner Taxaties

“Door de implementatie van ISAE 3402 heeft Spring Real Estate de interne procedures verder geprofessionaliseerd, zodat taxaties aantoonbaar volgens de hoogste kwaliteitseisen worden uitgevoerd. Verbeterinitiatieven die tijdens de implementatie door het Risklane team zijn geïdentificeerd, zijn door Spring Real Estate op pragmatische en adequate wijze opgevolgd “
– Koen van der Aa, Associate Manager Risklane

Samenvatting

Spring Real Estate is sinds de oprichting in 2011 uitgegroeid tot een nationale vastgoedadviesorganisatie. Spring Real Estate adviseert huurders en beleggers van commercieel vastgoed bij transacties en waarderingen. De diensten bestaan uit Agency (kantoren, industriële ruimtes, winkels), Capital Markets (commercieel en residentieel), Management, MidCap Investments, Valuations, Media en Online Lead Generation. Onderzoek en kennis vormen de basis van hun advies. In de komende jaren zullen ze zich richten op het uitbreiden van hun diensten naar alle belangrijke economische regio’s in Nederland om hun klanten optimaal te kunnen adviseren.

Samen met Risklane ging Spring Real Estate de uitdaging aan om ISAE 3402 te implementeren in de organisatie om risico’s te identificeren en te minimaliseren.

Uitdaging

Het implementeren van het controle framework geeft Spring Real Estate de mogelijkheid om aan te tonen dat zij taxaties uitvoert op basis van de geldende eisen volgens de NRVT richtlijnen. De NRVT-richtlijnen bieden een formeel kader met regels waarvan niet kan worden afgeweken door geregistreerde taxateurs. Er werden ook praktische richtlijnen met praktische aanbevelingen gegeven die de basis vormden voor de implementatie.

De grootste uitdaging was niet zozeer het implementeren van het controleraamwerk, maar het meetbaar maken van alle controleacties die al binnen de organisatie werden uitgevoerd. In de interviews van het Risklane team werd al snel duidelijk dat er al waarderingsprocedures waren opgezet volgens de richtlijnen van het NRVT, maar dat deze onvoldoende aantoonbaar waren. Spring heeft deze aantoonbaarheid op korte termijn weten te realiseren door een gericht implementatieplan.

De samenwerking tussen Risklane en Spring Real Estate is goed verlopen en heeft geleid tot een professioneel resultaat: een succesvolle implementatie van ISAE 3402. Onlangs heeft Conclude Accountants de ISAE 3402 Type I audit uitgevoerd die gevolgd zal worden door een ISAE 3402 Type II audit in de tweede helft van dit jaar.

Oplossing & resultaten

De ISAE 3402 implementatie geeft Spring Real Estate de mogelijkheid om aan te tonen dat taxaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de NRVT richtlijnen en dat risico’s binnen dit proces worden geminimaliseerd door gebruik te maken van een effectief en professioneel controleraamwerk.

Share this blog

juli 16, 2024

Anti-Adversary-in-the-Middle (AitM) tokens detecteren en omzeilen Binnen het Advanced Red...

    juli 15, 2024

    Wat is XXE (XML eXternal Entity)? Veel moderne webapplicaties gebruiken...

      juli 5, 2024

      Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...