ONDERPAND VOOR STEUN VAN DE BANK,

EEN EXTRA RISICO VOOR DE EURO

CRISIS?


President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft duidelijke zorgen geuit over het onderpand dat wordt geaccepteerd door de zeven centrale banken in de eurozone. Ik had het liever anders gezien; ik had liever gezien dat we dit helemaal niet hadden gedaan. Als centrale bankier ben ik hier natuurlijk niet enthousiast over,” verklaarde hij.

In december en februari verstrekte de ECB banken leningen met een looptijd van drie jaar voor een totaalbedrag van €1000 miljard. Tijdens deze operatie werden de onderpandeisen versoepeld, waardoor het risico toenam.

Onderpand

Tot voor kort accepteerden centrale banken alleen in de markt verhandeld onderpand, zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Het bleek dat een aanzienlijk deel van de banken die we wilden helpen niet konden deelnemen aan de LTRO (driejarige leningen van de ECB, red.) Hun onderpand was niet goed genoeg,” legde Knot uit. Hij benadrukte dat hij het in principe eens was met de steun.

Deze situatie trof vooral banken in Zuid-Europa, die aanzienlijke bedragen uitlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Om deze banken tegemoet te komen, zouden centrale banken ook gebundelde MKB-leningen accepteren, legde Knot uit.

“Die leningen moesten aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen als ander onderpand,” merkte de DNB-president op. Onder druk van zeven centrale banken werd de onderpandseis verder verlaagd, waardoor ook individuele MKB-leningen als onderpand konden worden geaccepteerd.

Plasterk: ‘Dom’

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk bekritiseerde Knot voor het op deze manier blootleggen van de interne verdeeldheid van de ECB, zoals hij op Twitter liet weten.

“Welk doel dient Knot door te laten zien dat de ECB intern verdeeld is? vroeg Plasterk. ‘Als je geld gaat injecteren, suggereer dan niet dat je volgende maand misschien van gedachten verandert. #stom

Risico’s

De vraag rijst of de risico’s die door deze zeven centrale banken worden gedragen uiteindelijk op het eurosysteem kunnen worden afgewenteld als zich in een van deze landen problemen voordoen. Als dit gebeurt, zal de verlaging van de zekerheidseisen de huidige eurocrisis dan verergeren? En misschien nog belangrijker, moet de ECB hier open en transparant over zijn, of moet ze met één stem spreken om stabiliteit te projecteren?

Share this blog

juli 5, 2024

Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...

    juni 17, 2024

    SMB-signing: Voorkom netwerkovernames Het belang van SMB-signing Bij beveiligingstests van...

      mei 28, 2024

      Securance en Kiwa bundelen hun krachten op het gebied van...