Outsourcing trends


Organisaties zijn voortdurend op zoek naar manieren om concurrentievoordeel te benutten om hun markten uit te breiden en hun winst te verhogen. Ze besteden steeds meer niet-kernactiviteiten uit. Desalniettemin blijft het management eindverantwoordelijk voor risicomanagement en het implementeren van een effectief controleraamwerk. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar assurance-standaarden zoals ISAE 3402 of ISAE 3000 voor activiteiten uitgevoerd door derden.

Geschiedenis

Gedurende een groot deel van de 20e eeuw was het meest populaire bedrijfsmodel het grote geïntegreerde bedrijf dat zijn activa rechtstreeks beheerde en controleerde en zich richtte op diversificatie om zijn zakelijke basis te verbreden en te profiteren van schaalvoordelen. Veel grote bedrijven ontwikkelden een nieuwe strategie om zich op hun kernactiviteiten te concentreren en zo hun flexibiliteit en creativiteit te vergroten. Hiervoor moesten kritieke processen worden geïdentificeerd en moest worden besloten welke processen konden worden uitbesteed.

Outsourcing

Als gevolg van globalisering, toegenomen concurrentie en kostendruk besteden organisaties steeds meer essentiële bedrijfsfuncties uit aan dienstverleners. Het uitbesteden van kernprocessen heeft een directe impact op de jaarrekening en de belangrijkste bedrijfsprocessen van een bedrijf. Het is niet langer beperkt tot routinematige back-office taken. Hoe kunnen organisaties vertrouwen krijgen in uitbestede bedrijfsprocessen? Hoe kunnen ze zorgen voor controle en zekerheid over deze uitbestede processen?

De toename in uitbesteding, vooral van cruciale bedrijfsinformatie, brengt ook verhoogde risico’s en zorgen over de beveiliging met zich mee. Organisaties kunnen te maken krijgen met operationele, financiële of zelfs reputatieschade door tekortkomingen in de beveiliging van externe dienstverleners. Een onafhankelijke beoordeling van kritieke uitbestede bedrijfsprocessen of IT-systemen helpt organisaties bij het identificeren en beheren van deze risico’s en het herwinnen van zekerheid over uitbestede processen.

De meest voorkomende redenen voor uitbesteding zijn:

 • Bedrijfskosten beheersen en verlagen
 • Meer aandacht voor kernprocessen
 • Toegang tot mogelijkheden van wereldklasse
 • Interne middelen vrijmaken voor andere doeleinden
 • De efficiëntie in specifieke functies verhogen
 • Onvoldoende interne middelen
 • Risico’s delen met andere organisaties

De huidige fase in de evolutie van outsourcing omvat strategische partnerschappen. Tot voor kort was het vanzelfsprekend dat organisaties kerncompetenties niet konden uitbesteden. Dit is veranderd en ISAE 3402/SOC1 of ISAE 3000/SOC2 is gemeengoed geworden.

 

Share this blog

juli 16, 2024

Anti-Adversary-in-the-Middle (AitM) tokens detecteren en omzeilen Binnen het Advanced Red...

  juli 15, 2024

  Wat is XXE (XML eXternal Entity)? Veel moderne webapplicaties gebruiken...

   juli 5, 2024

   Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...