Voordelen: Risicobeheersing en transparantie verbeteren

Organisaties krijgen vaak vragen van (potentiële) klanten over beveiligingsstandaarden, met vragen over het onderscheid tussen ISAE 3402 | SOC 1, ISAE 3000 | SOC 2 en ISO 27001 audits. Ze proberen te bepalen welke standaard het meest geschikt is voor hun bedrijf en wegen de voor- en nadelen af van ISAE versus ISO 27001. ISAE 3402 | SOC 1 en ISO 27001 zijn in werkelijkheid sterk verschillende standaarden, met uiteenlopende toepassingen. De belangrijkste verschillen zitten in de rapportagevorm en de aard van de controle zelf.

Opmerkelijke voordelen:

  • Vaardigheid in risicobeheer
  • Meer vertrouwen in de markt
  • Gestroomlijnde auditprocessen
  • Verbeterde controlemaatregelen

ISAE en beveiliging: ISAE 3402 is een attestatie uitgevoerd door een onafhankelijke gecertificeerde accountant of firma die systeem- en organisatiecontroles (SOC) beoordeelt aan de hand van gedefinieerde auditdoelstellingen of -criteria. In een ISAE 3402 SOC 1-rapport worden algemene IT-controles (ITGC’s) en dus ook beveiligingsaspecten opgenomen, maar de primaire focus ligt op financiële procedures en controles. Aan de andere kant concentreert een ISAE 3000 SOC 2-rapport zich op de Trust Service Principles, die beveiliging, beschikbaarheid en privacy omvatten. Het heeft meer gemeen met ISO 27001. Een essentieel onderscheid is dat ISAE 3402 | SOC 1 en ISAE 3000 | SOC 2 rapporten vormen van attestering zijn, terwijl ISO 27001 een certificering is.

ISO 27001: ISO 27001 is daarentegen een op risico gebaseerde norm die is ontworpen om het beveiligingsraamwerk of Information Security Management System (ISMS) van een organisatie op te zetten, te implementeren en te verbeteren. Dit beveiligingsraamwerk voldoet aan de ISO- en IEC-normen en is gevalideerd door onafhankelijke certificeringsinstanties.

De organisatie moet beschikken over de procedures en controles die worden beschreven in Bijlage A van het ISO 27001-raamwerk. Deze procedures en controles beperken op effectieve wijze de risico’s en versterken zo de informatiebeveiliging. ISO 27001 biedt een uitgebreid systeem om informatiebeveiliging te garanderen en alle organisaties die ISO 27001 gebruiken, moeten een beheersysteem voor informatiebeveiliging hebben.

Kiezen tussen ISO 27001 en ISAE 3402 | SOC 1: Het landschap is veranderd. ISO 27001 is van oudsher de gouden standaard voor informatiebeveiliging. Gezien de steeds veranderende risico’s op het gebied van informatiebeveiliging zoeken veel organisaties nu echter naar een hoger niveau van zekerheid met betrekking tot informatiebeveiliging. ISO 27001 schrijft een vaste reeks controles voor, terwijl de ISAE 3402- en ISAE 3000-standaarden gebaseerd zijn op principes. Dit betekent dat de controles niet star mogen zijn, maar effectief moeten functioneren. Een auditor zal het ISAE 3402 | SOC 1 assurance-oordeel kwalificeren als dit niet het geval is. Een ISAE 3402/3000 audit houdt een uitgebreid onderzoek in waarbij de effectiviteit van het risicoraamwerk bij het beheren van risico’s centraal staat. Als risico’s niet adequaat worden beheerd, zal het ISAE 3402-rapport deze tekortkoming onthullen. Deze mate van transparantie is essentieel in de veranderende wereldeconomie en het steeds veranderende bedreigingslandschap.