Categorie: Cyber Security

Securance & Kiwa: Cybersecurity oplossingen

Securance en Kiwa bundelen hun krachten op het gebied van oplossingen voor Cybersecurity en Risk Management

Securance, toonaangevend op het gebied van geïntegreerd Risk Management en Cybersecurity in Europa, kondigt met trots een nieuwe samenwerking aan met Kiwa, een gerespecteerde aanbieder van certificering en compliance diensten. Deze samenwerking zal zich richten op ISO-certificeringen en Assurance-diensten, waarbij we ons aanbod versterken terwijl we onze respectievelijke expertise behouden.

Bij Securance combineren we uitgebreide assurance- en adviesdiensten met geavanceerde cybersecuritymaatregelen om bedrijven te beschermen en te versterken. Door onze krachten te bundelen met Kiwa streven we ernaar onze gezamenlijke capaciteiten te benutten om robuustere, toonaangevende oplossingen te bieden die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van onze klanten. Deze samenwerking stelt ons in staat onze serviceverlening te verbeteren, vooral op gebieden die compliance en operationele excellence vereisen.

Samen zetten Securance en Kiwa nieuwe standaarden op het gebied van Cybersecurity, Compliance en Risk Management. Onze samenwerking zal schaalbare oplossingen leveren die bedrijfscontinuïteit en veerkracht garanderen, en groei en innovatie bevorderen in een voortdurend veranderende digitale wereld.

Koen van der Aa, COO van Securance, zei: ”Wij zijn zeer verheugd onze samenwerking met Kiwa aan te kondigen. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap vooruit voor beide bedrijven terwijl we onze krachten bundelen om onze diensten op het gebied van Risk Management en Cybersecurity te verbeteren. Samen zijn we toegewijd om aanzienlijke waarde te leveren aan onze klanten, door onze gecombineerde expertise te benutten om te voldoen aan de evoluerende behoeften van de markt. Ik kijk uit naar de kansen en successen die voor Kiwa en Securance in het verschiet liggen.”

Ook Marjolein Veenstra, teamleider cybersecurity bij Kiwa, is enthousiast over de strategische samenwerking met Securance. ‘Met deze stap kunnen we onze klanten met complexe certificerings- en assurancevraagstukken nog beter bedienen. Hierbij ontzorgen we onze klanten in het proces en kan er meer focus worden gelegd op de inhoudelijke beoordeling. Wij kijken dan ook graag naar de mogelijkheden om de klant en elkaar te versterken in de markt.’

DORA: Het versterken van de financiële sector

DORA: Het versterken van de financiële sector

Nu financiële instellingen steeds meer afhankelijk zijn van digitale systemen, is de noodzaak voor robuuste operationele veerkracht belangrijker dan ooit. De Digital Operational Resilience Act (DORA) is een baanbrekende regelgeving die erop gericht is de financiële sector te versterken tegen digitale verstoringen. In deze blogpost verkennen we hoe DORA de veerkracht van de sector vergroot.

De rol van DORA

DORA is een kader dat door de Europese Unie is ingevoerd om ervoor te zorgen dat de financiële sector IT-gerelateerde verstoringen en dreigingen kan weerstaan, erop kan reageren en ervan kan herstellen. DORA erkent de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheden binnen het financiële systeem en streeft naar het standaardiseren en versterken van de digitale veerkracht van de sector in de hele EU.

Het belang van DORA ligt in de uitgebreide aanpak. Het verplicht financiële instellingen om robuuste IT-risicomanagementprocessen te implementeren, regelmatige dreigingsgerichte penetratietests uit te voeren en continue monitoring en rapportage van hun IT-systemen te waarborgen. Door een uniforme regelgevende omgeving te creëren, helpt DORA de gefragmenteerde aanpak van cyberbeveiliging, die eerder in verschillende EU-lidstaten werd gezien, te verminderen.

De operationele kracht vergroten met DORA

Operationele veerkracht is het vermogen van een organisatie om kritieke operaties voort te zetten tijdens verstoringen. DORA vergroot de operationele veerkracht aanzienlijk door uitgebreide IT-risicomanagementkaders af te dwingen. Financiële instellingen moeten IT-risico’s identificeren, beoordelen en mitigeren, zodat ze hun operaties kunnen voortzetten, zelfs onder ongunstige omstandigheden. Daarnaast verplicht DORA tijdige incidentrapportage, wat snelle respons en coördinatie op zowel nationaal als EU-niveau mogelijk maakt.

Continuïteits- en rampenherstelplannen zijn essentieel voor de vereisten van DORA. Deze plannen moeten regelmatig worden getest om hun effectiviteit in praktijkomstandigheden te waarborgen. Bovendien stelt DORA strenge eisen voor het beheren van derdepartijrisico’s, waardoor afhankelijkheden van externe dienstverleners de operationele veerkracht niet in gevaar brengen. Door deze praktijken af te dwingen, zorgt DORA ervoor dat financiële instellingen zijn voorbereid op IT-gerelateerde verstoringen terwijl essentiële diensten worden gehandhaafd.

Betere gegevensverwerking onder DORA

Gegevensbeheer is een cruciaal aspect van het DORA-kader, waarbij de nadruk ligt op effectieve strategieën om gegevens veilig en efficiënt te beheren. DORA sluit aan bij bestaande gegevensbeschermingsregels zoals de AVG, waardoor financiële instellingen klantgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen. Dit omvat het implementeren van sterke versleuteling en gegevensmaskeringstechnieken om gevoelige informatie te beschermen.

Het waarborgen van de integriteit en beschikbaarheid van gegevens is van het grootste belang onder DORA. Financiële instellingen moeten robuuste oplossingen voor gegevensback-up en -herstel aannemen, met regelmatige tests om snelle en nauwkeurige gegevensherstel in geval van verstoringen te garanderen. Bovendien pleit DORA voor uitgebreide gegevensbeheer frameworks, waarin beleidslijnen, procedures en verantwoordelijkheden voor gegevensbeheer worden uiteengezet. Deze frameworks helpen bij het behouden van de gegevenskwaliteit, waarborgen naleving en ondersteunen weloverwogen besluitvorming.

Effectief gegevensbeheer onder DORA omvat ook een duidelijk incidentrespons- en rapportagemechanisme. Financiële instellingen moeten protocollen hebben om snel datalekken te identificeren, te beperken en te melden, waardoor potentiële schade wordt geminimaliseerd.

De strategische voordelen van DORA kunnen financiële instellingen positioneren voor continue succes en meer veerkracht.

DORA en andere financiële wetten

DORA is ontworpen om in harmonie te werken met andere financiële regels, waardoor een samenhangende regelgevende omgeving ontstaat. Het vult de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan door ervoor te zorgen dat robuuste cyberbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen, waardoor gegevens worden beschermd tegen inbreuken en cyberaanvallen. DORA versterkt ook de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2) door de beveiliging van ICT-systemen die bij betalingsdiensten zijn betrokken te versterken, wat zorgt voor ononderbroken en veilige betalingsverwerking.

Bovendien ondersteunt DORA de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten II (MiFID II) door ervoor te zorgen dat de ICT-infrastructuur die de financiële markten ondersteunt veerkrachtig en veilig blijft. Het bouwt ook voort op de Richtlijn netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn) door zich specifiek te richten op de financiële sector en te zorgen voor op maat gemaakte en strenge maatregelen voor financiële instellingen. Door af te stemmen op deze regels, zorgt DORA voor een uitgebreide aanpak van cyberbeveiliging en operationele veerkracht, die verschillende aspecten van financiële operaties en gegevensbeheer bestrijkt.

Plannen voor de toekomst met DORA

DORA gaat niet alleen over naleving/compliance; het is een strategisch instrument dat langdurige voordelen biedt. Financiële instellingen die voldoen aan de strenge eisen van DORA kunnen hun inzet voor operationele veerkracht en cyberbeveiliging aantonen, wat vertrouwen opbouwt bij klanten en belanghebbenden. Dit verbetert de reputatie van de instelling als een veilige en betrouwbare entiteit, wat meer klanten en zakenpartners aantrekt.

Het implementeren van de frameworks van DORA kan ook leiden tot verbeterde operationele efficiëntie. Gestroomlijnde processen, regelmatige tests en continue monitoring helpen bij het proactief identificeren en aanpakken van problemen, waardoor uitvaltijd en operationele kosten worden verminderd. Bovendien zorgt de nadruk van DORA op continue verbetering en aanpassing ervoor dat financiële instellingen zijn voorbereid op toekomstige uitdagingen. Door voorop te blijven lopen bij opkomende dreigingen en regelgevende veranderingen, kunnen instellingen hun veerkracht en relevantie behouden in een snel veranderend landschap.

Conclusie: DORA vertegenwoordigt een significante vooruitgang

DORA vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het versterken van de operationele veerkracht van de financiële sector. Door uitgebreide IT-risicobeheer, gegevensbeheer en afstemming met andere regels te integreren, biedt DORA een robuust kader voor financiële instellingen om te gedijen te midden van digitale uitdagingen. Het benutten van de strategische voordelen van DORA kan financiële instellingen positioneren voor langdurig succes en veerkracht in de toekomst.

Start met de adviesdiensten van Securance

Bent u klaar om de veerkracht van uw organisatie onder DORA te vergroten? Securance biedt uitgebreide Advisory Services om u te helpen navigeren door dit regelgevingslandschap. We kunnen een grondige gap-analyse uitvoeren om uw huidige positie met betrekking tot DORA te identificeren en u te ondersteunen bij het implementeren van de noodzakelijke maatregelen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Cyberweer resilience opbouwen met Assurance Services

Bouwen aan een cyberbestendige cultuur: De rol van Assurance en Advisory Services

In het huidige bedrijfsleven is het creëren van een robuuste cyberweerbaarheidscultuur niet alleen een kwestie van geavanceerde technologieën installeren, maar vooral van strategisch inzicht. Voor CEO’s en managers die aan het roer staan, ligt de uitdaging niet alleen in het reageren op bedreigingen, maar vooral in het proactief integreren van weerbaarheid in het weefsel van de organisatie. Assurance- en adviesdiensten zijn hierin niet slechts ondersteunende instrumenten; ze zijn strategische hulpmiddelen die cybersecurity transformeren van een noodzakelijke back-end operatie naar een vooraanstaand zakelijk voordeel. Deze blogpost onderzoekt hoe deze diensten cyberweerbaarheid naadloos in bedrijfsstrategieën integreren, waardoor potentiële kwetsbaarheden worden omgezet in concurrentievoordelen.

Het strategische belang van cyber resilience

Nu het digitale dreigingslandschap zich uitbreidt, evolueren ook de aard en frequentie van deze bedreigingen. Cyberweerbaarheid wordt een kritiek element van strategische planning, waarbij uw organisatie niet alleen anticipeert op, maar ook reageert op en herstelt van cyberincidenten. Deze capaciteit is essentieel voor het handhaven van operationele continuïteit, het beschermen van belanghebbenden en het opbouwen van vertrouwen in de markt.

Hoe Assurance- en Adviesdiensten een cyber resilient cultuur bevorderen

Afstemming van cyber security met bedrijfsdoelen

Assurance-diensten evalueren en verfijnen uw cybersecuritymaatregelen om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met uw bedrijfsdoelstellingen. Deze strategische afstemming transformeert cybersecurity van een kostenpost naar een bron van strategische waarde, door risicomanagement in te bedden in het weefsel van uw bedrijfsontwikkeling.

Ontwikkelen van een robuust Governance Framework

Effectief cybersecuritybeheer integreert risicomanagement met dagelijkse bedrijfsprocessen. Adviesdiensten zijn instrumenteel in het creëren van kaders die cybersecurity een onderdeel maken van organisatorische governance, zodat beslissingen op alle niveaus uw beveiligingshouding waarborgen zonder innovatie te stikken.

Naleving compliance en de adoptatie van best practices

Het navigeren door de complexe wereld van compliance en beste praktijken is een formidabele uitdaging. Assurance-diensten helpen niet alleen uw organisatie om aan deze regelgeving te voldoen, maar moedigen ook de adoptie van beste praktijken aan die u voorop stellen in de industrie. Deze proactieve houding vermindert risico’s terwijl het operationele efficiëntie en vertrouwen bij klanten en regelgevers verhoogt.

De uitdaging ligt niet alleen in het reageren op bedreigingen, maar in het proactief inbedden van veerkracht in het organisatieweefsel.

Opleiden en empoweren van de werknemers

Adviesdiensten richten zich ook op het trainen van personeel op alle niveaus van uw organisatie om effectief cybersecurityrisico’s te begrijpen en te beheren. Deze aanpak cultiveert een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij elke werknemer een proactieve deelnemer wordt in uw cybersecurityraamwerk.

Incidentrespons en herstel verfijnen

De ware test van weerbaarheid ligt in het reageren op en herstellen van cyberincidenten. Adviesdiensten helpen bij het ontwikkelen van snelle en effectieve strategieën voor incidentbeheer, waardoor downtime wordt geminimaliseerd en potentiële schade wordt beperkt, terwijl deze ervaringen worden benut om toekomstige verdedigingen te versterken.

De organisatorische voordelen van een cyber resilient cultuur

Het integreren van assurance- en adviesdiensten in uw cybersecuritystrategie verhoogt uw organisatorische beveiliging door:

✓ Proactief risicobeheer bevorderen: De focus verschuift van reactieve beveiligingsfixes naar proactieve risico-identificatie en -beheer.

✓ Creatie van een eenduidige security visie: Het garanderen van consistentie in beveiligingsstrategieën door alle bedrijfsonderdelen en niveaus van uw organisatie heen.

✓ Vertrouwen opbouwen bij belanghebbenden: Het demonstreren van een toewijding aan uitgebreide beveiligingsnormen versterkt het vertrouwen van belanghebbenden.

✓ Voortdurende verbetering stimuleren: Het bevorderen van een cultuur van voortdurende evaluatie en aanpassing, wat van vitaal belang is om bij te blijven met evoluerende cyberbedreigingen.

Conclusie

Voor hedendaagse managers is het cultiveren van een cyberweerbaarheidscultuur essentieel. Assurance- en adviesdiensten zijn cruciaal in dit proces en bieden de noodzakelijke expertise en toezicht om cybersecurity effectief in uw bedrijfsstrategie te weven. Deze diensten beschermen niet alleen, ze stellen uw bedrijf ook in staat om te bloeien in een digitaal afhankelijke marktplaats, waarbij uw organisatie wordt gepositioneerd als een proactieve, veerkrachtige marktleider.

Hoe penetratietesten beschermen tegen cyberbedreigingen

Hoe penetratietesten beschermen tegen cyberbedreigingen

Wat zijn penetratietesten

Penetratietesten, vaak aangeduid als ethisch hacken, omvat het simuleren van cyberaanvallen op uw systemen om kwetsbaarheden te identificeren voordat ze kwaadaardig kunnen worden uitgebuit. Deze praktijk is cruciaal in een wereld waar digitale bedreigingen niet alleen alomtegenwoordig zijn, maar ook constant evolueren. Penetratietesten kunnen worden gecategoriseerd in drie typen: black box, white box en grey box, elk biedt verschillende niveaus van toegang tot de systeemdetails. Het proces ontvouwt zich in fasen—planning, scannen, toegang verkrijgen, toegang behouden en analyse—die samen uw systemen uitgebreid helpen beveiligen.

Navigeren door de veranderende wereld van cyberdreigingen

De digitale grens breidt zich voortdurend uit en met elke vooruitgang, escaleert de complexiteit en sluwheid van cybercriminelen. Niet beperkt tot louter opportunistische aanvallen, worden de hedendaagse cyberdreigingen met precisie georkestreerd, vaak spiegelend aan de verfijning van legitieme IT-operaties. Van het uitbuiten van zero-day kwetsbaarheden tot het gebruik van kunstmatige intelligentie voor kwaadwillige doeleinden, deze bedreigingen dagen niet alleen bestaande beveiligingsmaatregelen uit, maar bepalen ook de toekomstige richting van cybersecurity strategieën. Door in te gaan op de specifieke aspecten van recente cyberincidenten, ontdekken we een patroon: het enige voorspelbare aspect van cyberdreigingen is hun onvoorspelbaarheid. Deze constante evolutie vereist waakzaamheid en een dynamische benadering van beveiliging—een kracht van penetratietesten.

Technieken en gereedschappen van het vak

Penetratietesten maakt gebruik van een reeks methoden en tools die zijn ontworpen om uw systeemverdediging tot het uiterste te testen. Veelvoorkomende technieken omvatten social engineering, waarbij testers bedrieglijke tactieken gebruiken om toegangsrechten te verkrijgen, en kwetsbaarheidsonderzoeken, die uitvoerbare zwaktes in uw systeem zoekt. Het is belangrijk dat een pentest wordt uitgevoerd door technisch onderlegde en ervaren ethische hackers. Ze gebruiken veel tools zoals Nmap, Nessus, Nuclei, BurpSuite Pro en vele andere, maar de individuele vaardigheden van ons team staan centraal bij penetratietesten. Door deze tools te gebruiken, kunnen penetratietesters een diepgaande beoordeling geven van hoe veilig een systeem werkelijk is.

De organisatorische voordelen

De proactieve aard van penetratietesten biedt verschillende voordelen. Voornamelijk identificeert het kwetsbaarheden en stelt IT-teams in staat om ze te verhelpen voordat aanvallers ze kunnen benutten. Deze proactieve aanpak versterkt niet alleen de beveiliging, maar verbetert ook het begrip van de organisatie van haar eigen netwerken, wat leidt tot verbeterde governance en controle. Bovendien, door potentiële beveiligingsinbreuken bloot te leggen, kunnen penetratietesten financieel en qua reputatie kostbare datalekken helpen voorkomen.

Het is een essentieel onderdeel van een holistische cybersecurity strategie.

Compliance en penetratietesten

Naast het versterken van de beveiliging worden penetratietesten steeds meer gezien als een waarborg voor compliance. Regelgeving zoals GDPR in Europa en HIPAA in de Verenigde Staten stellen strenge eisen aan gegevensbeveiliging, waarbij niet-naleving kan leiden tot zware straffen. Regelmatige penetratietests zorgen ervoor dat een organisatie niet alleen aan deze wettelijke vereisten voldoet, maar ook alle compliance-gerelateerde kwetsbaarheden aanpakt die tijdens het testen worden ontdekt.

Het implementeren van effectieve penetratietesten

Om penetratietesten effectief te laten zijn, moet het regelmatig worden uitgevoerd—naarmate technologie en dreigingen evolueren, moeten ook defensieve strategieën dat doen. Organisaties moeten ofwel een intern team ontwikkelen dat is uitgerust met de nodige vaardigheden of uitbesteden aan gerenommeerde cybersecuritybedrijven. De sleutel is consistentie en expertise om ervoor te zorgen dat het testen echte waarde biedt.

Real-world succesverhaal: Sony Pictures Entertainment

Een opmerkelijke voorbeeld waarbij penetratietesten van onschatbare waarde bleken, vond plaats bij Sony Pictures Entertainment. Na een verwoestende cyberaanval in 2014, die leidde tot aanzienlijke datalekken en financiële verliezen heeft Sony aanzienlijke stappen ondernomen om haar cyberbeveiligingsmaatregelen herzien. Ze erkenden de noodzaak om hun verdedigingen startte het bedrijf een rigoureus penetratietestprogramma.

De Het team voor penetratietests, dat bestaat uit topdeskundigen op het gebied van cyberbeveiliging, kreeg de volgende opdracht met het identificeren van resterende kwetsbaarheden die kunnen worden uitgebuit. Tijdens Tijdens een van deze tests ontdekte het team een kritieke fout in het netwerk die kunnen hackers mogelijk ongeautoriseerde toegang krijgen tot gevoelige gegevens.

De kwetsbaarheid was gekoppeld aan een verouderde applicatie die niet voldeed aan huidige beveiligingsstandaarden. De penetratietesters simuleerden een aanval die maakte gebruik van deze zwakke plek en liet zien hoe een hacker kon infiltreren in de systeem. Deze hands-on demonstratie was een wake-up call voor Sony Pictures, wat de noodzaak van onmiddellijk herstel benadrukt.

Sony handelde de bevindingen snel op te volgen, de kwetsbare applicatie bij te werken en te beveiligen en hun algemene netwerkbeveiliging versterken. Deze proactieve benadering is niet alleen een kritiek beveiligingslek gedicht, maar Sony ook geholpen een veerkrachtigere IT te bouwen infrastructuur.

Deze voorbeeld onderstreept de tastbare voordelen van penetratietesten-door het onthullen van en kwetsbaarheden aanpakken voordat ze kunnen worden uitgebuit, kunnen organisaties de ernstige gevolgen van een cyberinbreuk te voorkomen en hun beveiliging te verbeteren houding aanzienlijk.

Conclusie

Regelmatige penetratietests zijn meer dan alleen een maatregel voor cyberbeveiliging; het is een essentieel onderdeel van een holistische cybersecurity strategie. Met het steeds verfijnder worden van cyberdreigingen, is de behoefte aan robuuste testen nog nooit zo duidelijk geweest. Organisaties moeten waakzaam en proactief blijven, penetratietesten gebruiken om meerdere stappen voor te blijven op potentiële aanvallers.

Heeft u interesse om ervoor te zorgen dat uw organisatie is beschermd? Overweeg een consultatie met een van onze cybersecurity-experts. Onthoud dat op het gebied van cyberbeveiliging voorkomen altijd beter is dan genezen.