DORA: Het versterken van de financiële sector

Nu financiële instellingen steeds meer afhankelijk zijn van digitale systemen, is de noodzaak voor robuuste operationele veerkracht belangrijker dan ooit. De Digital Operational Resilience Act (DORA) is een baanbrekende regelgeving die erop gericht is de financiële sector te versterken tegen digitale verstoringen. In deze blogpost verkennen we hoe DORA de veerkracht van de sector vergroot.

De rol van DORA

DORA is een kader dat door de Europese Unie is ingevoerd om ervoor te zorgen dat de financiële sector IT-gerelateerde verstoringen en dreigingen kan weerstaan, erop kan reageren en ervan kan herstellen. DORA erkent de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheden binnen het financiële systeem en streeft naar het standaardiseren en versterken van de digitale veerkracht van de sector in de hele EU.

Het belang van DORA ligt in de uitgebreide aanpak. Het verplicht financiële instellingen om robuuste IT-risicomanagementprocessen te implementeren, regelmatige dreigingsgerichte penetratietests uit te voeren en continue monitoring en rapportage van hun IT-systemen te waarborgen. Door een uniforme regelgevende omgeving te creëren, helpt DORA de gefragmenteerde aanpak van cyberbeveiliging, die eerder in verschillende EU-lidstaten werd gezien, te verminderen.

De operationele kracht vergroten met DORA

Operationele veerkracht is het vermogen van een organisatie om kritieke operaties voort te zetten tijdens verstoringen. DORA vergroot de operationele veerkracht aanzienlijk door uitgebreide IT-risicomanagementkaders af te dwingen. Financiële instellingen moeten IT-risico’s identificeren, beoordelen en mitigeren, zodat ze hun operaties kunnen voortzetten, zelfs onder ongunstige omstandigheden. Daarnaast verplicht DORA tijdige incidentrapportage, wat snelle respons en coördinatie op zowel nationaal als EU-niveau mogelijk maakt.

Continuïteits- en rampenherstelplannen zijn essentieel voor de vereisten van DORA. Deze plannen moeten regelmatig worden getest om hun effectiviteit in praktijkomstandigheden te waarborgen. Bovendien stelt DORA strenge eisen voor het beheren van derdepartijrisico’s, waardoor afhankelijkheden van externe dienstverleners de operationele veerkracht niet in gevaar brengen. Door deze praktijken af te dwingen, zorgt DORA ervoor dat financiële instellingen zijn voorbereid op IT-gerelateerde verstoringen terwijl essentiële diensten worden gehandhaafd.

Betere gegevensverwerking onder DORA

Gegevensbeheer is een cruciaal aspect van het DORA-kader, waarbij de nadruk ligt op effectieve strategieën om gegevens veilig en efficiënt te beheren. DORA sluit aan bij bestaande gegevensbeschermingsregels zoals de AVG, waardoor financiële instellingen klantgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen. Dit omvat het implementeren van sterke versleuteling en gegevensmaskeringstechnieken om gevoelige informatie te beschermen.

Het waarborgen van de integriteit en beschikbaarheid van gegevens is van het grootste belang onder DORA. Financiële instellingen moeten robuuste oplossingen voor gegevensback-up en -herstel aannemen, met regelmatige tests om snelle en nauwkeurige gegevensherstel in geval van verstoringen te garanderen. Bovendien pleit DORA voor uitgebreide gegevensbeheer frameworks, waarin beleidslijnen, procedures en verantwoordelijkheden voor gegevensbeheer worden uiteengezet. Deze frameworks helpen bij het behouden van de gegevenskwaliteit, waarborgen naleving en ondersteunen weloverwogen besluitvorming.

Effectief gegevensbeheer onder DORA omvat ook een duidelijk incidentrespons- en rapportagemechanisme. Financiële instellingen moeten protocollen hebben om snel datalekken te identificeren, te beperken en te melden, waardoor potentiële schade wordt geminimaliseerd.

De strategische voordelen van DORA kunnen financiële instellingen positioneren voor continue succes en meer veerkracht.

DORA en andere financiële wetten

DORA is ontworpen om in harmonie te werken met andere financiële regels, waardoor een samenhangende regelgevende omgeving ontstaat. Het vult de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan door ervoor te zorgen dat robuuste cyberbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen, waardoor gegevens worden beschermd tegen inbreuken en cyberaanvallen. DORA versterkt ook de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2) door de beveiliging van ICT-systemen die bij betalingsdiensten zijn betrokken te versterken, wat zorgt voor ononderbroken en veilige betalingsverwerking.

Bovendien ondersteunt DORA de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten II (MiFID II) door ervoor te zorgen dat de ICT-infrastructuur die de financiële markten ondersteunt veerkrachtig en veilig blijft. Het bouwt ook voort op de Richtlijn netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn) door zich specifiek te richten op de financiële sector en te zorgen voor op maat gemaakte en strenge maatregelen voor financiële instellingen. Door af te stemmen op deze regels, zorgt DORA voor een uitgebreide aanpak van cyberbeveiliging en operationele veerkracht, die verschillende aspecten van financiële operaties en gegevensbeheer bestrijkt.

Plannen voor de toekomst met DORA

DORA gaat niet alleen over naleving/compliance; het is een strategisch instrument dat langdurige voordelen biedt. Financiële instellingen die voldoen aan de strenge eisen van DORA kunnen hun inzet voor operationele veerkracht en cyberbeveiliging aantonen, wat vertrouwen opbouwt bij klanten en belanghebbenden. Dit verbetert de reputatie van de instelling als een veilige en betrouwbare entiteit, wat meer klanten en zakenpartners aantrekt.

Het implementeren van de frameworks van DORA kan ook leiden tot verbeterde operationele efficiëntie. Gestroomlijnde processen, regelmatige tests en continue monitoring helpen bij het proactief identificeren en aanpakken van problemen, waardoor uitvaltijd en operationele kosten worden verminderd. Bovendien zorgt de nadruk van DORA op continue verbetering en aanpassing ervoor dat financiële instellingen zijn voorbereid op toekomstige uitdagingen. Door voorop te blijven lopen bij opkomende dreigingen en regelgevende veranderingen, kunnen instellingen hun veerkracht en relevantie behouden in een snel veranderend landschap.

Conclusie: DORA vertegenwoordigt een significante vooruitgang

DORA vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het versterken van de operationele veerkracht van de financiële sector. Door uitgebreide IT-risicobeheer, gegevensbeheer en afstemming met andere regels te integreren, biedt DORA een robuust kader voor financiële instellingen om te gedijen te midden van digitale uitdagingen. Het benutten van de strategische voordelen van DORA kan financiële instellingen positioneren voor langdurig succes en veerkracht in de toekomst.

Start met de adviesdiensten van Securance

Bent u klaar om de veerkracht van uw organisatie onder DORA te vergroten? Securance biedt uitgebreide Advisory Services om u te helpen navigeren door dit regelgevingslandschap. We kunnen een grondige gap-analyse uitvoeren om uw huidige positie met betrekking tot DORA te identificeren en u te ondersteunen bij het implementeren van de noodzakelijke maatregelen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Share this blog

mei 28, 2024

Securance en Kiwa bundelen hun krachten op het gebied van...

  Men walking to the office with a laptop bag, he is a SOC 2 consultant
  mei 21, 2024

  SOC 2 compliance: Essentieel voor SaaS-organisaties In de digitale wereld...

   mei 14, 2024

   Operationele Risk Management: De veelvoorkomende valkuilen en het opbouwen van...