De relatie tussen: ISAE 3402 en ISA 402

De ISAE 3402-standaard stelt dat rapporten gemaakt in overeenstemming met ISAE 3402 al voldoende bewijs leveren onder ISA 402, Audit considerations relating to an entity using a service organization. Met andere woorden, ISA 402 richt zich op de verantwoordelijkheid van de gebruikersorganisatie om adequate en passende controle-informatie te verkrijgen wanneer een gebruikersorganisatie gebruik maakt van een of meer serviceorganisaties. Het is belangrijk om op te merken dat veel standaarden voor financiële verslaggeving, evenals een aantal ondersteunende standaarden, ook een rol spelen bij het interpreteren, begrijpen en faciliteren van die standaard zelf, zoals het geval is met de ISAE 3402-standaard.

Share this blog

juli 5, 2024

Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...

    juni 17, 2024

    SMB-signing: Voorkom netwerkovernames Het belang van SMB-signing Bij beveiligingstests van...

      mei 28, 2024

      Securance en Kiwa bundelen hun krachten op het gebied van...