Förhållandet mellan:

ISAE 3402 och ISA 402

I standarden ISAE 3402 anges att rapporter som upprättas i enlighet med ISAE 3402 redan ger tillräckliga bevis enligt ISA 402, Överväganden vid revision av ett företag som använder en serviceorganisation. ISA 402 fokuserar med andra ord på användarorganisationens ansvar att erhålla tillräcklig och lämplig kontrollinformation när en användarorganisation använder en eller flera serviceorganisationer. Det är viktigt att notera att många standarder för finansiell rapportering, liksom ett antal stödjande standarder, också spelar en roll när det gäller att tolka, förstå och underlätta själva standarden, vilket är fallet med ISAE 3402-standarden.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...