Om oss

Företags samhällsansvar (CSR)

Främja positiv påverkan: Vårt engagemang för ansvarsfullt företagande.

FÖRETAGS SAMHÄLLSANSVAR

Främja meningsfull påverkan

Ansvarsfullt företagande är en integrerad del av vår identitet hos Securance. Vi är medvetna om att våra handlingar har en stor inverkan som inte bara påverkar våra närmaste intressenter utan även samhället i stort. Genom att upprätthålla de högsta etiska normerna är vi fast beslutna att driva vår verksamhet framåt, men också att göra en meningsfull skillnad i de samhällen vi verkar i och den miljö vi delar. Genom initiativ som fokuserar på hållbarhet, mångfald och samhällsengagemang strävar vi efter att exemplifiera värdena för företags samhällsansvar och bidra till en mer rättvis och hållbar framtid.

Det här säger våra kunder

Ta del av våra kunders erfarenheter när de delar med sig av framgångsberättelser och insikter som belyser våra lösningars konkreta inverkan.

Det här säger våra kunder

Ta del av våra kunders erfarenheter när de delar med sig av framgångsberättelser och insikter som belyser våra lösningars konkreta inverkan.