DEN KOMPLETTA
LÖSNINGEN
FÖR RISK
OCH CYBER

Lyft organisationen och öka tryggheten genom att sömlöst integrera riskhantering och cybersäkerhet.

THE ONE-STOP-
SOLUTION
FOR RISK
AND CYBER

Elevate your organization and get assurance through the seamless integration of risk management and cybersecurity.

Enkel revision,
Flera standarder

Med vår princip om en enda revision (Single Audit) och flera standarder, ger vi er möjlighet att effektivisera standarderna för skydd och cybersäkerhet genom en enda, effektiv revisionsprocess.

Våra erfarna medarbetare upprätthåller de högsta standarderna för implementering och utvärdering, och levererar en heltäckande lösning som är modulär och anmärkningsvärt effektiv.

SKYDDA DIN VERKSAMHET MED
HELTÄCKANDE RISK- OCH CYBERSÄKERHETSLÖSNINGAR.

SECURANCE. BE SURE.

SECURANCE. BE SURE.

Våra resultat i siffror

Vårt uppdrag driver oss att göra allt vi kan för att utöka våra kunders möjligheter och få dem att utmärka sig, växa, skaffa fler kunder och avsevärt förbättra sina interna processer.

13,4 miljarder kr

Skyddade intäkter

100,000

Skyddade jobb

96%

Nöjda kunder

63%

I snitt mer kundintäkter

STÄRKA SÄKRARE ORGANISATIONER MED

Den viktiga kombinationen av assurance och cybersäkerhet

I dagens digitala landskap är den viktiga fusionen av assurance och cybersäkerhet avgörande för att skydda känslig information och säkerställa integriteten i den organisatoriska verksamheten. Assurance-praxis är ett bevis på ert engagemang för robusta interna kontroller och efterlevnad. Denna kombination, som är sömlöst kombinerad med åtgärder för cybersäkerhet, stärker ert försvar mot föränderliga cyberhot, skyddar värdefulla tillgångar och upprätthåller intressenternas förtroende. Fördjupa dig i advisory-tjänster, assurance-metoder och cybersäkerhetslösningar via knapparna nedan för att stärka din organisations soliditet och strategiska fördelar.

ADVISORY

Få tillgång till strategiska insikter och förbättra din organisations motståndskraft med våra rådgivningstjänster. Våra erfarna experter hos Securance delar sin stora kunskap och guidar dig genom de komplicerade frågorna om informationssäkerhet, riskhantering och efterlevnad.

ASSURANCE

Förbättra organisationens trovärdighet och visa att ni alltid strävar efter högsta kvalitet genom att använda våra omfattande metoder för kvalitetssäkring. Med certifieringar som ISAE 3402, ISAE 3000, SOC 1, SOC 2 och ISO försäkrar vi intressenter genom robusta interna kontroller och efterlevnad av branschstandarder.

CYBERSÄKERHET

Stärk organisationens cybersäkerhetsförsvar med vårt omfattande utbud av tjänster. Med allt från penetrationstester och månatliga sårbarhetsskanningar till kodgranskningar och red team-bedömningar skapar vi ett robust skydd mot föränderliga hot. Utforska hur våra experter kan stärka din digitala infrastruktur och skydd.

Det här säger våra kunder

Ta del av våra kunders erfarenheter när de delar med sig av framgångsberättelser och insikter som belyser våra lösningars konkreta inverkan.

Du kanske vill utforska

Våra tjänster

SOC 1
Läs mer
SOC 1 är ett ramverk som regleras av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) för att bedöma och rapportera om den interna kontrollen i serviceorganisationer.

SOC 1-rapporten är särskilt relevant för organisationer som tillhandahåller tjänster som kan påverka den finansiella rapporteringen för deras kunder. Denna standard förknippas ofta med finansiella system och redovisningssystem.
ISAE 3000
Läs mer
Som leverantör av helhetslösningar erbjuder Securance expertis inom ISAE 3000-uppdrag, vilket säkerställer att din organisation uppfyller de högsta standarderna för assurance och etisk praxis.

ISAE 3000 är det europeiska riktmärket för assurance inom icke-historisk finansiell information och har etablerats av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
ISAE 3402
Läs mer
ISAE 3402 är ett globalt erkänt ramverk som har utvecklats av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Denna standard är utformad för att utvärdera och rapportera den interna kontrollen hos serviceorganisationer.

ISAE 3402 är särskilt relevant för organisationer som tillhandahåller tjänster som påverkar den finansiella rapporteringen för sina kunder. Det förknippas ofta med branscher där försäkran om outsourcade tjänster är avgörande för att skapa förtroende och transparens för kunder och intressenter.
ISO 9001
Läs mer
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som har utvecklats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att utvärdera och dokumentera en organisations åtaganden för kvalitet i sina processer och verksamhet.

ISO 9001-certifieringen har stor betydelse för organisationer som levererar produkter eller tjänster som behöver uppfylla stränga kvalitetsstandarder. Det förknippas ofta med branscher där kvalitetsstyrning är avgörande, vilket säkerställer en systematisk metod för att öka kundnöjdheten och främja kontinuerlig förbättring av den övergripande prestandan.
ISO 27001
Läs mer
ISO 27001 är en omfattande standard för ledningssystem för informationssäkerhet som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att bedöma och skydda en organisations strategi för hantering och säkring av information.

ISO 27001-certifieringen är särskilt relevant för organisationer som hanterar känslig information, eftersom den lyfter fram ett robust ramverk för att hantera informationssäkerhet. Det förknippas ofta med branscher där dataskydd, sekretess och integritet är av största vikt, vilket säkerställer en systematisk och effektiv metod för att identifiera, hantera och minimera informationssäkerhetsrisker.
Föregående
Nästa

Be Sure

Förbered dig för fler kunder redan idag.