GÄLLER SEDAN 20 december 2023

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver vårt åtagande att skydda din integritet och garantera säkerheten för din personliga information. Ta dig tid att bekanta dig med våra rutiner, som visar vårt engagemang för transparens och ansvarsfull hantering av dina uppgifter.

Vi värnar om din integritet.

Allmänt

Securance som är baserat på Reactorweg 47, 3542 AD Utrecht, ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt det som anges i denna integritetspolicy.

Försäkringsbolag EU

Reactorweg 47

3542 AD Utrecht

Telefon: +3130 2333480

E-post: [email protected]

E-post om sekretess: [email protected]

Webbplats: www.securance.nl

Securance Storbritannien

63-66 Hatton Garden

EC1N BLE London | Storbritannien

Telefon: +44 (0)20 351 446 56

E-post: [email protected]

E-post om sekretess: [email protected]

Webbplats: www.securance.com

personuppgifter som vi behandlar

Securance behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och/eller delar denna information med oss.

 • För- och efternamn;
 • Kön;
 • Födelsedatum och födelseort;
 • Adressuppgifter;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress;
 • IP-adress;
 • Andra personuppgifter som du aktivt tillhandahåller, t.ex. genom jobbansökningar, tjänsteförfrågningar, korrespondens och telefonsamtal;
 • Uppgifter om plats;
 • Uppgifter om dina aktiviteter på vår webbplats;
 • Bankkontonummer.
Särskilda eller känsliga uppgifter som vi kan komma att behandla

Securance kan behandla följande särskilda eller känsliga personuppgifter:

Foto;
Medicinska uppgifter som tillhandahålls av dig;
Medborgarservicenummer (BSN).

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Securance behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Hantera din betalning

Att kunna ringa eller skicka e-post till dig när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster;

Informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter;

Leverera/utföra varor och tjänster till dig;

Securance behandlar också personuppgifter när vi är juridiskt skyldiga att göra det, till exempel uppgifter som är nödvändiga för vår skattedeklaration;

Förhållanden mellan arbetsgivare och anställda.

Automatiserat beslutsfattande

Securance fattar inte beslut som kan få (betydande) konsekvenser för enskilda personer baserat på automatiserad behandling. Detta gäller beslut som fattas av datorprogram eller system utan mänsklig inblandning, inklusive en Securance-anställd.

hur länge vi lagrar personuppgifter

Securance behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de syften för vilka dina uppgifter samlades in.

Dela personuppgifter med tredje part

Securance säljer inte dina uppgifter till tredje part och lämnar endast ut dem om det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med er eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Vi ingår ett behandlingsavtal med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning som säkerställer samma säkerhetsnivå och sekretess för dina uppgifter. Securance förblir ansvarigt för dessa processer,

Cookies eller liknande tekniker som vi använder

Securance använder funktionella, analytiska och spårningscookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din enhets webbläsare vid det första besöket på denna webbplats. Securance använder cookies med rent tekniska funktioner för att se till att webbplatsen fungerar korrekt och för att komma ihåg dina inställningar. Dessa cookies används också för att få webbplatsen att fungera väl och för att optimera den. Dessutom placerar vi cookies som spårar ditt surfbeteende, så att vi kan tillhandahålla anpassat innehåll och anpassade annonser.

Du kan välja bort cookies genom att konfigurera din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Du kan också radera tidigare lagrad information via inställningarna i din webbläsare.

Denna webbplats placerar också cookies från tredje part, t.ex. sociala medieföretag.

Läsa, korrigera eller radera data

Du har rätt att läsa, korrigera eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ett eventuellt samtycke till databehandling eller invända mot Securances behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan skicka en begäran till oss om att skicka de personuppgifter vi har om dig i en datafil till dig eller en annan organisation som du väljer.

Du kan skicka en begäran om åtkomst, korrigering, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller en begäran om att återkalla ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till [email protected].

För att säkerställa att begäran om tillgång gjordes av dig ber vi dig att bifoga en kopia av din legitimation till din begäran. I denna kopia ska du sudda över ditt foto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner på ditt pass), passnummer och medborgarservicenummer (BSN). Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt, dock senast inom fyra veckor.

Securance vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, den nederländska dataskyddsmyndigheten. Detta kan göras via följande länk: Nederländska dataskyddsmyndigheten.

Be Sure

Förbered dig för fler kunder redan idag.