Tjänster

Cybersäkerhet

Misstag är en del av varje arbetsplats, och det är omöjligt att till 100 % förebygga säkerhetsproblem. Men man kan aktivt upptäcka, analysera och åtgärda läckor innan de kan utnyttjas, och det är något man bör eftersträva.

Securance är specialiserat på att testa, beskriva, kommunicera och lösa säkerhetsproblem. Tydligt fokus på proaktiva lösningar.

Group

Penetrationstestning av nätverk

Penetrationstestning av nätverk är avgörande för att hålla uppe en säker digital infrastruktur. Genom att proaktivt upptäcka och åtgärda sårbarheter fungerar den som ett viktigt försvar mot cyberhot. I det ständigt föränderliga landskapet för nätverkssäkerhet är testning inte bara en pusselbit - det är ditt främsta skydd. Ta hjälp av penetrationstester för att stärka ditt försvar och säkerställa en motståndskraftig och säker nätverksmiljö.

Group (1)

Penetrationstestning av applikationer

Penetrationstestning av applikationer är avgörande för att skydda era digitala tillgångar. Det identifierar och åtgärdar sårbarheter proaktivt och säkerställer robusta säkerhetsåtgärder. I ett landskap med ständigt utvecklande hot är testning inte bara en nödvändighet, det är också ert skydd mot potentiella intrång. Lita på att penetrationstestning kan stärka dina applikationer och skydda ditt företag från cyberhot.

Group

Sårbarhetsanalys av ransomware

En sårbarhetsanalys av ransomware är din proaktiva strategi mot digital utpressning. Genom att identifiera och förstärka potentiella svaga punkter fungerar det som ett robust försvar mot ransomware-hot. I ett landskap där datasäkerhet är av yttersta vikt är utvärderingar inte bara rutin - de är din försäkring. Välj sårbarhetsanalyser för ransomware för att skydda dina digitala tillgångar och hålla ditt företag motståndskraftigt mot föränderliga cyberhot.

Group (1)

Red teaming

Red teaming är det ultimata stresstestet för dina säkerhetsåtgärder. Den går ett steg längre än rutinmässiga bedömningar och simulerar aktivt verkliga cyberhot. Genom att utmana ditt skydd avslöjar den dolda svagheter och stärker din motståndskraft. På den dynamiska arenan för cybersäkerhet är red teaming inte bara en övning - det är er strategiska fördel. Ta hjälp av red teaming för att ligga steget före, omvandla svagheter till styrkor och säkra ert digitala landskap med tillförsikt.

Group

Bedömning av molnsäkerhet

En säkerhetsbedömning av molnet är ert proaktiva skydd i den digitala världen. Genom att granska och stärka molninfrastrukturen ger den ett robust försvar mot framväxande cyberhot. I en tid då molnet dominerar är utvärderingar inte bara rutin, de är din garanti för en säker digital utveckling. Välj molnsäkerhetsutvärderingar för att skydda dina data, applikationer och affärskontinuitet med förtroende för molnet.

Group 1116

Phishing-test

Phishing-tester är det främsta försvaret mot vilseledande cyberhot. Genom att simulera verkliga phishing-scenarier avslöjar testerna sårbarheter och utbildar teamet. I den ständiga kampen mot social manipulation är testning inte bara en övning - det är din skyddsväst. Inför phishing-tester för att stärka medarbetarna, öka medvetenheten och ge organisationen ett säkert skydd mot phishing-attacker.