Tjänster

Assurance

Med en djup förståelse för det ständigt föränderliga risklandskapet erbjuder våra assurance-experter ett omfattande utbud av lösningar som är utformade för att validera, förbättra och optimera olika aspekter av organisationers prestanda. Genom noggranna revisioner, utvärderingar och valideringar ger vi oberoende insikter i finansiell integritet, regelefterlevnad, cybersäkerhetsskydd och operativ effektivitet. Vår skräddarsydda strategi, som bygger på branschexpertis och avancerade metoder, ger kunderna möjlighet att fatta välgrundade beslut, minska risker och bygga upp ett varaktigt förtroende hos intressenter. Oavsett om det gäller att navigera i komplexa regelverk eller förbättra interna kontroller, stärker våra assurance-tjänster förtroendet och säkerställer att organisationer arbetar med transparens, ansvar och orubblig säkerhet i en osäker värld.

Group

ISAE 3000

Försäkra dina kunder och investerare om att deras data är i trygga händer genom att erhålla en ISAE 3000-bedömningsrapport från den ledande europeiska emittenten. Med hjälp av vårt skickliga revisionsteam och vår mycket effektiva strategi för efterlevnadshantering säkerställer vi en strömlinjeformad väg mot ISAE 3000-efterlevnad och slutför processen på en bråkdel av tiden jämfört med andra revisorer. Påbörja er resa mot ISAE 3000-efterlevnad idag, få en konkurrensfördel, påskynda affärsavsluten och säkra fler affärsmöjligheter.

Group (1)

ISAE 3402

Försäkra dina kunder och investerare om att deras data är i trygga händer genom att erhålla en ISAE 3402-bedömningsrapport från den ledande europeiska emittenten. Med hjälp av vårt skickliga revisionsteam och vår mycket effektiva strategi för efterlevnadshantering säkerställer vi en strömlinjeformad väg mot ISAE 3402-efterlevnad och slutför processen på en bråkdel av den tid som krävs jämfört med andra revisorer. Börja din resa mot ISAE 3402-kompatibilitet idag, få en konkurrensfördel, påskynda affärsavslut och säkra fler affärsmöjligheter.

Group

SOC 1

Ladda ner vår steg-för-steg-guide för SOC 1-efterlevnad! Ta reda på mer om SOC 1-standarden och hur du förbereder omfattningen av ditt SOC 1-projekt och projektfasen för en SOC 1-implementering och revision.

Group (1)

SOC 2

Ladda ner vår steg-för-steg-guide för SOC 2-efterlevnad! Läs mer om SOC 2-standarden och Trust Services Criteria. Lär dig hur du förbereder omfattningen av ditt SOC 2-projekt och projektfasen av en SOC 2-implementering och revision.

Group

ISO 9001

Få operativ excellens med ISO 9001-certifiering - en märkning som visar på engagemang för kvalitetsledning. Vårt erfarna team av revisorer förenklar certifieringsprocessen och säkerställer en smidig och effektiv resa för er organisation.

Group 1116

ISO 27001

Välkomna en ny era av informationssäkerhet med ISO 27001-certifiering - ett bevis på er organisations orubbliga engagemang för att skydda känsliga data. Vårt kompetenta team av revisorer är specialiserade på att förenkla certifieringsprocessen och se till att er organisation på ett smidigt och effektivt sätt uppfyller de högsta standarderna för informationssäkerhet.