Sociale impact Solvency II

Verzekeraars implementeren de Solvency II-richtlijnen actief en beheren deze naast hun kapitaal- en risicobeheer. De gevolgen van beslissingen in deze context reiken verder dan de bestuurskamer en beïnvloeden de relaties tussen zowel individuele als zakelijke polishouders en verzekeraars. Deze mogelijke gevolgen zijn onderzocht en gedocumenteerd in een rapport van The Economist Intelligence Unit, waarbij 254 EU-organisaties betrokken waren, waaronder verzekeraars, financiële instellingen en niet-financiële instellingen.

Hoewel de Solvency II-richtlijnen bedoeld zijn om polishouders beter te beschermen, vragen verschillende partijen zich af wie uiteindelijk de kosten van het solvabiliteitsregime zal dragen. Tegelijkertijd zijn er zorgen dat verzekeraars beperkt zullen worden in hun rol als investeerder en gedwongen zullen worden om ‘veiligere’ beleggingen te doen en minder leningen te verstrekken die geen beleggingen zijn. Dit kan mogelijk leiden tot uitdagingen voor organisaties die op zoek zijn naar kapitaal, aangezien balansbeperkingen ertoe kunnen leiden dat banken stoppen met investeren.

Met deze vragen in het achterhoofd is The Economist Intelligence Unit een onderzoek gestart naar de mogelijke impact van Solvency II op consumenten, de verzekeringssector en de maatschappij, waar verzekeraars optreden als investeerders.

De belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek zijn:

 • De vereisten van Solvency II worden als buitensporig gezien. Respondenten vinden dat het evenwicht zoek is en dat de eisen te streng zijn.
 • Uiteindelijk zullen de polishouders de kosten van Solvency II dragen, aangezien de verzekeraars deze kosten aan hen zullen doorberekenen.
 • Verzekeraars verwachten minder risico’s te nemen in hun beleggingsstrategieën.
 • Er is onduidelijkheid bij organisaties over de gevolgen voor de uitgifte van schuldpapier.
 • De wetgevers zullen de kapitaalkosten moeten heroverwegen.
 • De onbedoelde gevolgen zijn nog niet volledig bekend en baren verschillende organisaties zorgen.

Hoewel een herziening van de huidige wetgeving noodzakelijk wordt geacht, baren de mogelijke gevolgen en de timing van Solvency II zorgen. Het huidige politieke en economische klimaat doet velen geloven dat verzekeraars, polishouders en andere belanghebbenden negatieve gevolgen zullen ondervinden van Solvency II. Verwacht wordt dat de premies zullen stijgen en dat investeringen zullen worden beïnvloed. Wat de precieze uitkomsten ook mogen zijn, het suggereert dat verzekeraars absolute zekerheid zoeken over de toepassing van de regels en hun implementatie in deze onzekere tijden.

Share this blog

juli 16, 2024

Anti-Adversary-in-the-Middle (AitM) tokens detecteren en omzeilen Binnen het Advanced Red...

  juli 15, 2024

  Wat is XXE (XML eXternal Entity)? Veel moderne webapplicaties gebruiken...

   juli 5, 2024

   Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...