Solera | ISAE 3000

Samenvatting

Solera is een softwareleverancier voor de auto- en verzekeringsindustrie. Solera’s missie vandaag is ‘de 80% intelligentie te zijn om klanten te helpen het risico van een botsing, mechanische of onderhoudsreparatie en service te beheren’. Solera biedt oplossingen voor algemene auto-informatie en informatie over verzekeringsclaims in de auto-industrie.

Solera combineert bestaande autogegevens met geavanceerde analysetechnieken en gebruikt de resultaten om hun gegevens te verbeteren en claims effectiever af te handelen. De oplossingen die Solera biedt, worden geleverd door verschillende toepassingen.

Uitdaging

Alle klanten van Solera moeten kunnen vertrouwen op de hoge veiligheidsnormen van Solera. De eenvoudige vraag had een complex antwoord. Er is geen eenvoudige conclusie mogelijk omdat alle toepassingen verschillende toepassingscontroles hebben.

Oplossing

We hebben gedetailleerde informatie over elk beveiligingsrisico in elke toepassing geanalyseerd, waarbij we ons hebben geconcentreerd op uniformiteit in deze risico’s en het afstemmen van het controlekader op elk risico op bedrijfsbrede basis. solera was verplicht te rapporteren volgens ISAE 3000 | SOC2 aan de overheid. We begonnen met het implementeren van de Risklane ControlReports standaard en ontwikkelden een standaard aanpak voor Solera die efficiënter en professioneler was dan de bestaande standaard.

Momenteel passen we statistische en machine learning-technieken toe om te modelleren welke controles effectief zijn, efficiënter kunnen worden uitgevoerd of overbodig zijn. Door middel van hiërarchische clustering groeperen we vergelijkbare risico’s en gebruiken we onze analyse om een effectief controleraamwerk te creëren, wat Solera een basis geeft voor een efficiëntere controle.

Resultaten

We hebben Solera geholpen te kwantificeren welke controles essentieel zijn voor het maximaliseren van de beveiliging en dus te bepalen hoe te investeren in de controles die effectief zijn om succes te behalen tegen lagere kosten en met minder verstoring van het bedrijf. Gewapend met diepere inzichten in haar risico’s is Solera nu beter in staat om risico’s beter te beheersen en dienovereenkomstig te rapporteren aan klanten. – zowel de gebruikerservaring als de kostenbeheersing verbeteren.

Share this blog

mei 28, 2024

Securance en Kiwa bundelen hun krachten op het gebied van...

  mei 28, 2024

  DORA: Het versterken van de financiële sector Nu financiële instellingen...

   Men walking to the office with a laptop bag, he is a SOC 2 consultant
   mei 21, 2024

   SOC 2 compliance: Essentieel voor SaaS-organisaties In de digitale wereld...