Solera | ISAE 3000

Sammanfattning

Solera är en mjukvaruleverantör inom fordons- och försäkringsbranschen. Idag är Soleras uppdrag ”att stå för 80% av den intelligens som hjälper kunderna att hantera risken för en kollision, mekanisk reparation eller underhållsreparation och service”. Solera tillhandahåller lösningar för allmän fordonsinformation och information om försäkringsskador inom fordonsindustrin.

Solera kombinerar befintlig fordonsdata med avancerade analystekniker och använder resultaten för att förbättra sina data och skapa en mer effektiv hantering av skador. De lösningar som Solera erbjuder tillhandahålls genom olika applikationer.

Utmaning

Alla Soleras kunder ska kunna lita på att Solera har en hög säkerhetsstandard. Den enkla frågan hade ett komplext svar. Det finns ingen enkel slutsats att dra eftersom alla applikationer har olika applikationskontroller.

Lösning

Vi analyserade detaljerad information om varje säkerhetsrisk i varje applikation och fokuserade på att skapa enhetlighet i dessa risker och anpassa kontrollramverket till varje risk på en företagsövergripande nivå. Solera behövde rapportera i enlighet med ISAE 3000 | SOC2 till regeringen. Vi började med att implementera standarden Risklane ControlReports och utvecklade en metod för Solera som var mer effektiv och professionell än den befintliga standarden.

Vi håller för närvarande på att tillämpa statistiska tekniker och maskininlärningstekniker för att modellera vilka kontroller som är effektiva, som kan utföras effektivare eller är överflödiga. Genom hierarkisk klustring grupperar vi liknande risker tillsammans och använder vår analys för att skapa ett effektivt kontrollramverk, vilket ger Solera en grund för effektivare kontroll.

Resultat

Vi hjälpte Solera att mäta vilka kontroller som är viktiga för att maximera säkerheten och därmed bedöma hur man ska investera i de kontroller som är effektiva för att nå framgång till lägre kostnader och med mindre störningar i verksamheten. Med djupare insikter i sina risker är Solera nu bättre rustat för att hantera riskerna bättre och rapportera till kunderna i enlighet med dem. – förbättra både användarupplevelsen och kostnadskontrollen.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...