Stappen naar succesvol risicomanagement

Risicomanagement is een hulpmiddel om risico’s systematisch en expliciet te identificeren, te evalueren en beter te beheren door ze proactief aan te pakken. Risicomanagement is gebaseerd op het uitvoeren van risicoanalyses.

Bij risicomanagement worden risico’s beheerst door te bepalen hoe de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt of de gevolgen voor geïdentificeerde risico’s worden beheerst.

Het bedrijf identificeert risico’s, begrijpt zoveel mogelijk de financiële implicaties van de risico’s en implementeert dienovereenkomstig maatregelen. Door in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke risico’s van bepaald beleid, kunnen deze worden voorkomen of kunnen ernstige gevolgen worden beperkt.

Een eenmalige risicoanalyse is niet voldoende. Alleen als de risicoanalyse regelmatig wordt herhaald en bijgewerkt, en de daaruit voortvloeiende maatregelen…

STAP 1: RISICO’S IDENTIFICEREN

Risico-identificatie omvat alle strategische, operationele, financiële en traditionele (schade)risico’s. De verbinding met de doelen van de organisatie en business units is essentieel.

STAP 2: RISICO’S ANALYSEREN EN BEOORDELEN

Door de risico’s in kaart te brengen, kunnen ze worden geanalyseerd. Een financieel manager kan zich niet beperken tot het identificeren van risico’s. Het is belangrijk om te bepalen welke risico’s het grootst zijn. Niet alle risico’s verdienen evenveel aandacht; begin met de belangrijkste.

STAP 3: ANALYSE VAN HUIDIGE CONTROLEMAATREGELEN

Bedrijven kunnen zich onderscheiden van hun concurrentie door hun risico’s efficiënter te beheren. In deze fase moet worden vastgesteld of de risico’s niet te veel worden beheerst en of er blinde vlekken zijn.

STAP 4: ACTIEPLANNEN ONTWERPEN EN UITVOEREN

Nadat de controlemaatregelen in kaart zijn gebracht, moet de financieel manager een keuze maken. Wat gebeurt er met de resterende risico’s? Voor elk risico moeten ze kiezen uit de volgende vier opties:

 • Vermijd
 • Verminder
 • Overdracht
 • Accepteer

STAP 5: METEN, BEWAKEN EN RAPPORTEREN

Risicobeheer is een continu proces. Het is belangrijk om te meten of de actieplannen het risicoprofiel beïnvloeden. Risico-informatie kan ook worden gebruikt voor het plannen van audits.

STAP 6: RESULTATEN INTEGREREN IN BESLUITVORMINGSPROCESSEN

De risico-informatie kan worden gebruikt voor de analyse van toekomstige beslissingen (via risicoanalyses uit het verleden). Bij elk nieuw investeringsvoorstel of groot project moet de organisatie bewust rekening houden met de risico’s.

Share this blog

juli 16, 2024

Anti-Adversary-in-the-Middle (AitM) tokens detecteren en omzeilen Binnen het Advanced Red...

  juli 15, 2024

  Wat is XXE (XML eXternal Entity)? Veel moderne webapplicaties gebruiken...

   juli 5, 2024

   Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...