Statusupdate: Solvency II

Algemeen

Sinds begin 2012 zijn er onderhandelingen aan de gang om de inhoud van de Omnibus II-richtlijn en de uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 af te ronden. De definitieve overeenkomst over de Omnibus II-richtlijn wordt binnenkort verwacht. De definitieve overeenkomst over de uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 wordt in het najaar verwacht. De nadruk ligt op de risicovrije curve, kapitaalvereisten, eigen vermogen en overgangsmaatregelen.

Pijler Ontwikkelingen
Daarnaast zijn er ontwikkelingen per pijler:

Pijler I: Parallelle run en risicovrije termijnstructuur

Vanaf 2011 moeten Nederlandse verzekeraars die onder Solvency II vallen hun solvabiliteit (2011 en 2012) berekenen volgens de verwachte Solvency II-maatstaven (SCR en MCR) en hierover rapporteren (Pijler 3) aan DNB. Dit staat bekend als de parallelle loop.

Een onderdeel van deze rapportage (en de berekening van de SCR) is de anticyclische premie, bekend als de CCP. Er is een voorstel ontwikkeld voor deze CCP, met de formule van QIS5 als basis. Er zijn twee scenario’s ontwikkeld, waarbij de anticyclische premie varieert tussen 75% (scenario 1) en 100% (scenario 2). In de definitieve richtlijn zal hier meer duidelijkheid over komen.

Pijler II: ORSA

De uitkomsten van de door DNB gehouden rondetafelsessies over ORSA waren positief. Knelpunten zijn onder andere het opzetten van verplichte sleutelfuncties (interne audit, risicobeheer, actuariële functie en interne controle) en het implementeren van IT-systemen. Een veelbesproken aspect hierbij is proportionaliteit. Waarbij het risicoprofiel van de verzekeraar als uitgangspunt moet worden gekozen. Een verzekeraar met een laag risicoprofiel kan bijvoorbeeld andere keuzes maken bij het invullen van deze knelpunten (en andere aspecten van de richtlijn) dan een verzekeraar met een hoog risicoprofiel.

Pijler III: Overleg

Wat betreft Pijler III, de rapportagevereisten, is de consultatieperiode voor verschillende aspecten (waaronder rapportagesjablonen en nationale staten) afgesloten en worden de opmerkingen momenteel verwerkt. Hierover volgt later meer.

Share this blog

juli 16, 2024

Anti-Adversary-in-the-Middle (AitM) tokens detecteren en omzeilen Binnen het Advanced Red...

    juli 15, 2024

    Wat is XXE (XML eXternal Entity)? Veel moderne webapplicaties gebruiken...

      juli 5, 2024

      Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...