5 voordelen van ISO 27001

ISO 27001 is de norm voor beheersystemen voor informatiebeveiliging. Het is de enige controleerbare internationale standaard hiervoor. ISO 27001 omvat beleid, praktijken, ontwikkelingen en systemen voor het beheren van informatierisico’s, zoals cyberaanvallen, datalekken, diefstal of datahacks. Maar wat zijn de voordelen voor uw organisatie?

1. Lager risico op boetes

De wereldwijde benchmark heeft de ISO 27001 standaard voor effectief beheer van informatiemiddelen geaccepteerd. Door te voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming verkleint de organisatie het risico op boetes. Potentiële financiële verliezen als gevolg van datalekken worden dus ook beperkt.

2. Bescherming van de reputatie

Het aantal cyberaanvallen neemt wereldwijd toe. Deze aanvallen kunnen een aanzienlijke impact hebben op een organisatie en haar reputatie. Aangezien ISO 27001 de organisatie beschermt tegen deze cyberaanvallen, beschermt het ook indirect de reputatie van de organisatie.

3. Voldoen aan verschillende wettelijke vereisten

De ISO 27001-certificering voldoet aan strenge wettelijke eisen, zoals de GDPR (General Data Protection Regulation), de NIS-richtlijn (Richtlijn voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen) en andere wetten op het gebied van cyberbeveiliging.

4. Structuur en focus

Snelle groei binnen een organisatie kan snel leiden tot verwarring over de verantwoordelijkheid voor informatiemiddelen. ISO 27001 kan duidelijke verantwoordelijkheden voor informatierisico’s vaststellen.

5. De noodzaak voor frequente audits wordt verminderd.

ISO 27001 certificering is wereldwijd geaccepteerd en toont effectieve beveiliging aan, waardoor er minder behoefte is aan herhaalde audits bij klanten.

Share this blog

juli 5, 2024

Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...

    juni 17, 2024

    SMB-signing: Voorkom netwerkovernames Het belang van SMB-signing Bij beveiligingstests van...

      mei 28, 2024

      Securance en Kiwa bundelen hun krachten op het gebied van...