5 fördelar med ISO 27001

ISO 27001 är standarden för ledningssystem för informationssäkerhet. Det är den enda reviderbara internationella standarden för detta. ISO 27001 omfattar policyer, praxis, utveckling och system som hanterar informationsrisker, till exempel cyberattacker, dataintrång, stöld eller datahack. Men vilka är fördelarna för din organisation?

1. Lägre risk för böter

Det globala riktmärket har accepterat ISO 27001-standarden för effektiv hantering av informationstillgångar. Genom att följa kraven på dataskydd minskar organisationen risken för böter. Följaktligen minskas också potentiella ekonomiska förluster på grund av dataintrång.

2. Skydd av anseende

Det sker en global ökning av cyberattacker. Dessa attacker kan ha en betydande inverkan på en organisation och dess rykte. Eftersom ISO 27001 skyddar organisationen mot dessa cyberattacker, skyddar den också indirekt organisationens rykte.

3. Efterlevnad av olika regulatoriska krav

ISO 27001-certifiering uppfyller stränga lagkrav som GDPR (General Data Protection Regulation), NIS-direktivet (Directive on Security of Network and Information Systems) och andra cybersäkerhetslagar.

4. Struktur och inriktning

Snabb tillväxt inom en organisation kan snabbt leda till oklarheter kring ansvaret för informationstillgångar. ISO 27001 kan fastställa tydliga ansvarsområden för informationsrisker.

5. Behovet av frekventa revisioner minskar.

ISO 27001-certifiering är globalt accepterad och visar på effektiv säkerhet, vilket minskar behovet av upprepade kundrevisioner.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...