Wat is ISO 9001?

De ISO/IEC 9001 standaard is de internationale standaard ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. Het richt zich op twee belangrijke aspecten: voldoen aan de eisen van de klant en de klanttevredenheid vergroten. De ISO 9001-norm specificeert verschillende specifieke aspecten.

De bijgevoegde figuur toont visueel de impact van de relevante onderdelen van de ISO 9001-norm op een organisatie. Er zijn acht componenten gedefinieerd die samen het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) vormen. Het QMS vormt de basis voor de implementatie van ISO 9001 en zorgt ervoor dat de diensten voldoen aan de eisen van de klant en dat de klanten tevreden zijn.

De Plan-Do-Check-Act-cyclus wordt weergegeven in de rood gemarkeerde delen en staat centraal bij de implementatie van ISO 9001. Het omvat het plannen vanuit de eisen van de klant, het meten van de uitvoering en het evalueren om de kwaliteit van de algehele activiteiten te verbeteren.

Het implementeren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem is een solide basis voor de duurzame ontwikkeling van uw organisatie en kan bijdragen aan de algehele prestatieverbetering. ISO 9001 maakt gebruik van een procesbenadering en risicogebaseerd denken.

ISO 9001:2015

De herziene ISO 9001-norm, ISO 9001:2015, werd gepubliceerd in september 2015. Drie belangrijke aanpassingen zijn de introductie van de High-Level Structure (HLS), meer aandacht voor risico’s en de eis voor betrokkenheid van het management. De HLS modulariseert verschillende componenten, waardoor de integratie van verschillende ISO-standaarden eenvoudiger wordt. Deze veranderingen bieden niet alleen een hulpmiddel voor kwaliteitsbeheer, maar ook een kader voor bedrijfsverbetering.

ISO 9001-CERTIFICERING

Om in aanmerking te komen voor een ISO 9001-certificering, moet u aantonen dat de processen in uw organisatie voortdurend worden verbeterd en moet de communicatie met klanten, partners en leveranciers worden benadrukt. Je organisatie is zich bewust van haar rol in de maatschappij, werkt samen met leveranciers om processen te verbeteren en bedient natuurlijk haar klanten.

Share this blog

juli 5, 2024

Wordt het wachtwoord van de lokale administrator in jouw omgeving...

    juni 17, 2024

    SMB-signing: Voorkom netwerkovernames Het belang van SMB-signing Bij beveiligingstests van...

      mei 28, 2024

      Securance en Kiwa bundelen hun krachten op het gebied van...