Vad är ISO 9001?

Standarden ISO/IEC 9001 är den internationella standarden för kvalitetsstyrning. Den fokuserar på två viktiga aspekter: att uppfylla kundernas krav och att öka kundnöjdheten. ISO 9001-standarden specificerar flera specifika aspekter inom den.

Den bifogade figuren visar visuellt hur de relevanta delarna av ISO 9001-standarden påverkar en organisation. Åtta komponenter definieras och bildar kvalitetsledningssystemet (QMS). Kvalitetsstyrningssystemet är grunden för implementeringen av ISO 9001 och säkerställer att tjänsterna uppfyller kundernas krav och gör kunderna nöjda.

Plan-Do-Check-Act-cykeln visas i de rödmarkerade delarna och är central för implementeringen av ISO 9001. Det handlar om att planera utifrån kundernas krav, mäta utförandet och utvärdera för att förbättra kvaliteten på hela verksamheten.

Att implementera ett effektivt kvalitetsledningssystem är en solid grund för en hållbar utveckling av din organisation och kan bidra till en övergripande förbättring av prestandan. ISO 9001 använder en processinriktad metod och ett riskbaserat tänkande.

ISO 9001:2015

Den reviderade ISO 9001-standarden, ISO 9001:2015, publicerades i september 2015. Tre viktiga justeringar är införandet av High-Level Structure (HLS), ökat fokus på risker och krav på ledningens engagemang. HLS är uppbyggd av moduler med olika komponenter, vilket underlättar integrationen av olika ISO-standarder. Dessa förändringar ger inte bara ett verktyg för kvalitetsstyrning utan också ett ramverk för verksamhetsförbättringar.

CERTIFIERING ENLIGT ISO 9001

För att kvalificera sig för ISO 9001-certifiering måste du visa att du kontinuerligt förbättrar processerna i din organisation och betonar kommunikation med kunder, partners och leverantörer. Din organisation är medveten om sin roll i samhället, samarbetar med leverantörer för att förbättra processer och, naturligtvis, servar sina kunder.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...