COSO 2013 ramverk

Den 15 december 2014 avslutades övergångsperioden för att anta ramverket COSO 2013. Vilka är de möjligheter och risker som uppstår i samband med denna övergång? COSO Internal Control Integrated Framework (ICIF) 2013 är en omfattande uppdatering av COSO ICIF 1992-modellen.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...