EIOPA – ComFrame

Gabriel Bernardino, ordförande för EIOPA, uttryckte i ett tal i början av månaden sin önskan om ett internationellt tillsyns- och lagstiftningsorgan för försäkringsmarknaden.

”Försäkringsmarknaden sprider sig globalt, vilket skapar nya möjligheter, utmaningar men också risker”, säger Bernardino. För att skapa en sund och stabil försäkringsmarknad krävs ett sådant internationellt samarbete. Det bästa sättet att säkerställa finansiell stabilitet och ett fullgott konsumentskydd är genom att utveckla en global standard för reglering och tillsyn.

ComFrame

Effektiviteten i tillsynen kan förbättras under ComFrame: Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups (IAIGs). ComFrame är ett integrerat, multilateralt och multidisciplinärt ramverk för gruppbaserad tillsyn av internationella försäkringsbolag, särskilt inom Solvens II-området.

För att säkerställa konsumentskyddet på internationell nivå är det nödvändigt att även förbättra de lagstadgade kapitalkraven (Solvens II). Detta tar naturligtvis hänsyn till olika perspektiv och utvecklingar i världen.

Samarbete med tillsynsmyndigheter vid universiteten skulle vara avgörande för IAIG:s strategi. Informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheter skulle vara en avgörande faktor för en effektiv tillsyn.

Bernardinos planer kommer att kräva att försäkringsmarknaden är öppen för ännu fler strukturella förändringar. Förutom de förändringar som nu genomförs är frågan om ComFrame ligger rätt i tiden.

Är dessutom de eventuella fördelarna med ett internationellt tillsyns- och lagstiftningsorgan särskilt för DNB och andra tillsynsorgan (inte bara när det gäller att genomföra europeiska och internationella lagar och förordningar, utan också när det gäller att övervaka dem. Trots allt fanns kapacitetsproblemen hos DNB redan sedan Solvens II infördes) eller är fördelarna också för försäkringsgivaren och i slutändan försäkringstagaren?

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...