Hur kan en SOC-revision öka vinsten?


Många organisationer fokuserar främst på sina kärnkompetenser och lägger ut resten på entreprenad. Vanliga exempel är löneadministration och teknisk infrastruktur. Beroendet av dessa tjänster ökar i takt med att många branscher och företag blir alltmer sammankopplade.

Flera intressenter granskar SOC-rapporter. När en SOC-revisionsrapport ser ”korrekt” ut särskiljer den en organisation från dess konkurrenter och kan ge trovärdighet i verksamheten. Intressenterna tittar främst på följande variabler:

 • Försäkran om säkerhetsaktiviteter
 • Tillgänglighet
 • Bearbetningsintegritet
 • Konfidentialitet
 • Integritet

Att investera i en SOC-granskning ger fördelar. Organisationer behåller inte bara fler kunder utan kan också attrahera nya. Följaktligen kan detta leda till bibehållen eller till och med ökad vinst.

För att lyckas med en SOC-revision måste en organisation ha en effektiv operativ miljö. Detta gör det möjligt för organisationen att utföra effektiva kontroller. Vissa organisationer kan behöva göra mycket arbete för att uppnå en framgångsrik SOC-revision. Det beror ofta på att det inte bara är en liten del av miljön som behöver justeras, utan att hela miljöer kan behöva designas om. Detta är ofta den vändpunkt där många organisationer tappar fokus. De glömmer bort det värde som en SOC-revision kan tillföra, och det är därför det är viktigt för organisationer att behålla ett investeringsfokus.

Securance kan hjälpa till med detta. Risklane erbjuder tjänster inom styrning, risk och efterlevnad. Sedan 2014 har Securance varit marknadsledande och den mest innovativa organisationen när det gäller implementering och certifiering av ISAE 3402. Utöver ISAE 3402 erbjuder vi tjänster för ISAE 3000, GDPR/AVG, ISO 27001, ISO 9001 och COSO ERM

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...