Typ I jämfört med typ II

För att klargöra vilka SOC-typer din organisation behöver, här är den viktigaste informationen.

Det finns två typer av ISAE 3402-rapporter: en typ I-rapport och en typ II-rapport. Båda rapporterna är innehållsmässigt identiska. Skillnaden ligger i den utförda revisionen; i en typ I-revision avgör revisorn om ramverket för riskhantering och kontrollåtgärderna täcker ramverket (utformningen) och existerar vid en viss tidpunkt. För att fastställa detta ”går revisorn igenom” processer. Dessa kontroller kallas walkthroughs. I en revision av typ II fastställer revisorn under en period på minst sex månader om kontrollåtgärderna faktiskt har varit effektiva. En rapport av typ I avser en mätpunkt och en rapport av typ II avser minst sex månader.

Med en typ II-rapport har en användarorganisation större säkerhet för att tjänsten kontrolleras enligt överenskommelse. Den period under vilken ISAE Typ II-revisionen äger rum är minst sex månader om det inte finns någon speciell situation, till exempel inköp av en ny organisatorisk enhet eller införande av ett nytt IT-system.

Den första revisionen kräver alltid lite extra arbete för organisationen och revisorn för att bygga upp en ömsesidig förståelse. Att gå från Typ I till Typ II minskar den affärsmässiga påverkan, eftersom Typ I kräver färre revisionstester. För typ I testar revisorerna varje urval av varje kontrollmetod för att bekräfta transaktionsutformningen. För typ II väljer revisorerna ut och testar flera urval från revisorspopulationer. En typ I-rapport banar väg för typ II utan att ta upp allt på en gång.

En fördel med typ I-rapporter är flexibiliteten under revisionen, där ”problem” kan identifieras innan rapporten offentliggörs. Dessa frågor tas inte upp i rapporten eftersom det är en ögonblicksbild vid tidpunkten för registreringen.

ISAE 3402 råd?

ISAE 3402-rapporter läses inte bara av dina kunder utan även av deras revisorer. En rapport som inte uppfyller bästa praxis eller en rapport som är mindre professionellt beskriven kommer sannolikt att uppfattas som mindre professionell av din kund eller din kunds revisor. Med Securances erfarenhet av ISAE 3402 sedan 2004 är vi väl positionerade för att upprätta en professionell rapport. Vi kan också ge dig lämpliga råd om hur du kan förbättra åtgärderna så att du får bättre kontroll över riskerna.

Läs mer om Securance och ISAE 3402.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...