ISAE 3402 vs. ISAE 3000 vs. ISO 27001

Det råder ofta förvirring kring ISAE 3402, ISAE 3000 och ISO 27001. Många kunder frågar vilken standard som är bäst och vilka fördelarna är. Detta varierar mellan olika organisationer, och i denna artikel förklaras standarderna och deras fördelar.

ISAE 3402

Standarden ISAE 3402 avser rapporteringsstandarder för inledande kontroller för finansiell rapportering. Detta innebär att denna standard bedömer effektiviteten i systemen för att stödja säkerheten och integriteten för de underliggande uppgifterna.ISAE 3402 är lämplig för tjänster med affärsprocessmål som går utöver bara kärnfokus på teknik och säkerhet.

Fördelar:

 • Internationellt erkänd
 • Förbättrad riskhantering
 • Färre revisioner av revisorer
 • Visar upp en bild av ”kontroll” för kunderna
 • Stödjer professionalisering

ISAE 3000

Standarden ISAE 3000 är ett ramverk för hantering och rapportering av nya tekniska risker och tillhörande kontrollrutiner. Detta gäller en organisations säkerhet, organisationens konfidentialitet, processintegritet och kundintegritet. ISAE 3000-standarden försöker kombinera det bästa av två världar. Det är en kombination av den ökade försäkran om operativ effektivitet från ISAE-standarderna och det förfinade fokuset på cybersäkerhet, som exemplifieras av ISO 27001-standarden.

Fördelar:

 • Internationellt erkänd
 • Robust standard för informationssäkerhet
 • Erkänd av revisorer
 • Stödjer organisatorisk professionalisering

ISO 27001

Utformning och implementering av ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) fastställs i ISO 27001-standarden. ISO 27001 kan användas för att implementera informationssäkerhet. Den senaste ISO 27001-standarden publicerades 2017. Denna standard är baserad på HLS-strukturen. (Se artikeln om HLS-strukturen här)

ISO 27001 är globalt erkänd och stöds som en av de bästa standarderna för informationssäkerhet. Det är den faktiska ”bästa praxis” för att hantera informationssäkerhet inom en organisation.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...