Kontrollrapporter

På grund av den aktuella utvecklingen inom outsourcing och den därmed sammanhängande riskhanteringen har SASconsult utvecklat en implementeringsmodell som möjliggör en kostnadseffektiv implementering av ISAE 3402. Denna modell (SAS | Modeller) levereras i ett webbverktyg som inkluderar processflödena. Resultatet är att de processer och kontroller som krävs enligt ISAE 3402 är synliga för alla (via t.ex. intranätet). Vi har redan framgångsrikt implementerat SAS | Modeller hos olika fastighetsförvaltare, IT-organisationer och andra finansiella institutioner. Besök SAS | Modeller för mer information om SAS | Modeller och dess möjligheter för er organisation.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...