Kvalitetskontroll enligt ISO 9001

Som alla ISO-standarder genomgår ISO 9001 en systematisk granskning vart femte år för att avgöra om standarden fortfarande är giltig eller behöver uppdateras. Detta är nödvändigt för att säkerställa att standarden förblir globalt relevant och uppfyller användarnas behov.

Dessutom har den underkommitté som ansvarar för standarden genomfört ett antal aktiviteter, bland annat diskussioner med kommittémedlemmar och en undersökning bland användare av ISO 9001. Resultatet blev att ingen revidering var nödvändig, och den senaste versionen av ISO 9001 ger fortfarande lika mycket värde för dem som tillämpar standarden som när den senast uppdaterades 2015.

En särskild arbetsgrupp inom kommittén kommer att fortsätta att utvärdera och övervaka eventuella marknadsförändringar eller andra förändringar som kan påverka standarden och föreslå en revidering om och när det behövs.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...