PROCESSYNSÄTT ISO 9001

Standarden ISO/IEC 9001 är den internationella standarden för kvalitetsstyrning. Den fokuserar på att uppfylla kundernas krav och öka kundnöjdheten. Specifika aspekter inom ISO 9001-standarden beskrivs som krav.

Hur dessa komponenter i ISO 9001-standarden påverkar en organisation visas visuellt i den bifogade figuren. Det finns åtta definierade komponenter som utgör kvalitetsledningssystemet (QMS). QMS utgör grunden för implementeringen av ISO 9001 för att säkerställa att tjänsterna uppfyller kundernas krav och att kunderna är nöjda.

Plan-Do-Check-Act-cykeln är markerad med rött. Det är centralt för implementeringen av ISO 9001: planering utifrån kundkrav, mätning av utförande och utvärdering för att förbättra den övergripande verksamhetskvaliteten.

Att införa ett effektivt kvalitetsledningssystem är nyckeln till en hållbar organisationsutveckling och kan förbättra den övergripande prestandan. ISO 9001 använder sig av ett processinriktat och riskbaserat tänkande.

PROCESSYNSÄTT ISO 9001

Processmetoden, som beskrivs i PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act), säkerställer att kvalitetshanteringen är en integrerad del av verksamheten och fokuserar på ständiga förbättringar av processerna. Den använder riskbaserat tänkande för att förutse händelser som hindrar processer från att uppnå önskade resultat.

FÖRDELAR MED ISO 9001

 • Hög kundnöjdhet
 • Kvalitetssäkring
 • Standardiserade förfaranden
 • Motiverade och engagerade medarbetare

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...