Rätt steg för att uppnå
ISAE 3000 | SOC 2

Organisationer står inför fler säkerhetshot än någonsin tidigare. För att skilja din organisation från konkurrenterna är det nödvändigt att visa att du är engagerad i att hantera dessa hot.

ISAE 3000 | SOC 2 är den ledande standarden för att demonstrera utformningen och den operativa effektiviteten av dina säkerhets-, risk- och kontrollrutiner. Standarden är ett verktyg som gör det möjligt för organisationer att hantera ett kontrollsystem som är anpassat till deras eget varumärke och kultur. Men det säkerställer också att processerna följer bästa praxis. Det slutliga målet är att ta fram en rapport som ger transparens och en säker organisation. Det ger en enkel referenspunkt för dina kunder så att de kan vara säkra på och visa sin egen efterlevnad när de använder dina tjänster.

Det finns flera steg för att uppnå ISAE 3000 | SOC 2.

Kontakta en ISAE 3000- eller SOC 2-leverantör

Eftersom denna standard innehåller en hel del komplicerad terminologi kan den vara förvirrande för en organisation att arbeta med. Det är ofta oklart vilken standard som passar organisationen bäst och vad som faktiskt krävs för att uppfylla dessa krav. Det är därför det är tidsbesparande att kontakta en leverantör som enkelt kan guida organisationen genom denna process.

ISAE 3000 | SOC 2 Omfattning

Oavsett om organisationen arbetar med en ISO 27001-, ISAE 3402 | SOC 1- eller ISAE 3000 | SOC 2-standard är det viktigt att fastställa vilken omfattning som gäller. Detta är vad slutanvändaren (organisation och kund) vill ha försäkran om. Det handlar om de tjänster, system och kriterier som gäller. Organisationer kan till exempel ha olika typer av enheter och tjänster. Det är inte nödvändigt att inkludera alla dessa tjänster om de inte är relevanta för slutanvändarnas krav. För en ISO 27001-standard rapporteras endast säkerhet, medan för en ISAE 3000 | SOC 2 beaktas även tillgänglighet, konfidentialitet, sekretess och processintegritet.

ISAE 3000 | SOC 2 Tjänstrevisor

Många organisationer tvekar fortfarande att vända sig till en servicerevisor. Detta beror ofta på att det finns en uppfattning om att organisationen kan hantera det själv. Att anlita en servicerevisor är dock mycket mer lovande. Som beskrivits finns det många komplicerade terminologier, och detta kan vara förvirrande.

Securance erbjuder organisationer möjligheten att självständigt implementera olika standarder för styrning, risk och efterlevnad inom organisationen med hjälp av ControlReports. ControlReports är baserat på de senaste bästa metoderna på marknaden för riskhantering och informationssäkerhet.

Securance erbjuder tjänster inom styrning, risk och efterlevnad. Securance är marknadsledande och den mest progressiva organisationen inom implementering och certifiering av ISAE 3402 | SOC 1.

Revision

Till skillnad från en skatterevision eller finansiell revision försöker ISAE 3000-, SOC 2- och ISO 27001-revisioner inte att avslöja dig. Revisorn letar efter dokumentation eller andra bevis som styrker att dina rutiner är vad du säger att de är. För ISAE 3000 | SOC 2 Typ 2 verifierar revisorn också att du faktiskt tillämpar metoderna i enlighet med hur du säger att du gör det.

ISAE 3000 | SOC 2 Systembeskrivning

ISAE 3000 | SOC 2 är en bestyrkanderapport och inte en certifiering som ISO 27001. Många slutanvändare ser dem dock som samma sak. Den största skillnaden är att ISAE 3000 | SOC 2 kräver en systembeskrivning som beskriver omfattningen, relevanta processer, affärsmetoder, kontroller och revisorns valideringsprocedurer genom en omfattning.

ISAE 3402 | SOC 2 är mindre föreskrivande än ISO 27001. Den innehåller också ytterligare kontroller för användarorganisationen och underorganisationen, så att användarna kan förstå vad som omfattas och inte omfattas av rapporten om användarnas egna ansvarsområden och de viktigaste leverantörerna som används för att leverera tjänsterna.

Rapportering ISAE 3000 | SOC 2 Uppfyllelse

Det är organisationens ansvar att rapportera om hur man uppfyller standarderna. Detta kan ge många fördelar och leda till mycket större kundnöjdhet. Det finns dock vissa villkor för att dela med sig av denna information. Den måste delas på ett lämpligt sätt, inte i ofullständig form, och får inte vara vilseledande för slutanvändarna.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...