Red teaming vs penetrationstestning vs sårbarhetsskanning

Sårbarhetsskanning, penetrationstest (pentest) och Red Teaming är olika sätt att testa cybersäkerheten. Begreppen förväxlas ofta eller används felaktigt. Vet du vilket test som bäst passar dina behov? I det här blogginlägget går vi igenom skillnaden mellan red teaming, penetrationstestning och sårbarhetsskanning.

Red teaming vs penetrationstestning vs sårbarhetsskanning i korthet

Sårbarhetsskanning

I en sårbarhetsanalys undersöker vi ett IT-system eller nätverk efter sårbarheter. På så sätt synliggör vi möjliga mål, t.ex. programvara som inte har uppdaterats i tid eller inställningar som inte är säkra. Resultatet av en sårbarhetsanalys ger en översikt över svagheterna i din organisations IT-system.

På Securance skannar vi med Nessus, Tenables sårbarhetsskanner. Du kan välja att få ditt externa eller interna nätverk skannat. Efter skanningen granskar en av våra etiska hackare om de sårbarheter som hittats är falskt positiva. Med en falsk positiv indikerar skanningen att en sårbarhet har hittats, trots att så inte är fallet. I slutet får du en skanningsrapport eller så kan du se resultaten i en instrumentpanel. Vi hjälper dig att tolka och åtgärda undersökningsresultaten. Vi gör skanningen gratis för våra kunder som har ett pentest-abonnemang.

Penetrationstestning (pentest)

I ett pentest undersöker vi även ditt IT-system eller nätverk efter sårbarheter. Men ett pentest går ett steg längre än en sårbarhetsskanning genom att testa de sårbarheter som hittats. Vi går in i er IT-miljö och ger er en bättre bild av sårbarheterna och riskerna i era applikationer, system och nätverk.

Innan vi påbörjar ett pentest kommer vi överens om vad du vill testa, till exempel de system som är direkt anslutna till Internet, den interna infrastrukturen, Windows-domänen, en webbplats eller webbapplikation. Vi diskuterar också hur lång tid testet kommer att ta och vilken tillgång vi kommer att ha.

I ett omfattande pentest (sårbarhetsanalys av ransomware) utför vi åtminstone följande tester:

 • Test av nätfiske
 • Test av extern infrastruktur
 • Test av internt nätverk
 • Test av Windows-domän
 • Granskning av molnkonfiguration
 • Test av arbetsstation
 • Wi-Fi test

När pentestet är slutfört skriver vi en rapport om resultaten och diskuterar dem. På så sätt kan du vidta riktade åtgärder för att minska dina risker och förbättra din säkerhet.

Red Teaming

Under red teaming beter sig våra hackare så mycket som möjligt som riktiga angripare. Syftet med red teaming är att testa en organisations försvar mot en riktad attack och att se hur organisationen reagerar. När det röda teamet utför testet försöker de att inte bli upptäckta. Din organisations defensiva grupp kallas för det blå laget. Detta team övervakar alla system och hanterar incidenter.

Ett red team testar inte bara den tekniska säkerheten i ditt system, utan även hur organisationens personal reagerar och hur man försvarar sig mot en attack. Gruppen försöker kringgå säkerhetsåtgärder genom att utnyttja svagheter i företagets system, processer och personal.

Innan vi börjar diskuterar vi uppdragets omfattning, varaktighet och syfte. När testet är avslutat diskuterar vi om och hur målet uppnåddes och vilka angrepp vi använde för att göra det. Vi jämför dessa åtgärder med de attacker som uppmärksammats av det blå teamet. I en omfattande rapport delar vi med oss av våra resultat och rekommendationer för att förbättra säkerheten.

Vad ska jag välja?

Nu har du en bred förståelse för red teaming, penetrationstestning och sårbarhetsskanning, men vad ska du välja inom din organisation?

Vilket test som är bäst beror på organisationens syfte och situation. Vill du ha en bred förståelse för sårbarheterna i ditt IT-system? Då är en sårbarhetsskanning ett bra val. Det ger ett första intryck och kan hjälpa dig att omedelbart åtgärda de mest anmärkningsvärda sårbarheterna.

Där en sårbarhetsanalys slutar, fortsätter en pentest. Vid pentesting undersöker en etisk hackare om det finns sårbarheter som kan angripas. Ett pentest är särskilt lämpligt när du vill testa ett specifikt system eller nätverk i detalj. Detta gör att du vet exakt var de största riskerna finns.

Om du vill veta hur väl din organisation reagerar på en cyberattack (identifiera, upptäcka, skydda, återställa) bör du välja red teaming. Detta är nästa steg om du redan har låtit utföra flera pentester och de inte har visat på några höga risker eller sårbarheter.

Vill du få din organisation testad?

Skulle du vilja få en sårbarhetsanalys, ett pentest eller ett red team-uppdrag utfört? Eller har du några frågor? Ring experterna på Securance HackDefense på telefonnummer (+31) 71 204 0101 eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Vi hjälper dig gärna!

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...