Registrera ISAE 3402

Corporate Governance Foundation är den drivande kraften bakom ISAE 3402-registret. ISAE 3402-registret är en offentligt tillgänglig databas som innehåller en förteckning över organisationer som har certifierats enligt ISAE 3402. ISAE 3402-registret fokuserar på pålitliga partners, tillhandahåller en plattform för företag att visa upp sin ISAE 3402-certifiering och främjar kunskapsutbyte och utveckling inom ISAE 3402.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...