Conclusion | ISAE 3402

”Conclude Accountants / Risklane hjälpte oss oerhört mycket med implementeringen. Det var ett tufft jobb eftersom ett fjärde Conclusion-bolag anslöt sig senare i processen till de redan deltagande tre Conclusion-bolagen. Bolagen tillhandahöll mer eller mindre samma typ av tjänster, men med en hel del skillnader mellan dem. De unga och entusiastiska konsulterna tänkte tillsammans med oss och i nära samarbete, och på ett pragmatiskt sätt utvecklades ett kontrollramverk som passar alla. Varje år testas vi under två testperioder för att se om vi gör det som beskrivs i kontrollramverket. Dessa intensiva perioder kan bara genomföras framgångsrikt med hjälp av ett gott samarbete och det har Risklane lyckats med.”

– Stefan Hendriks, kvalitetschef hos Conclusion Future IT

Sammanfattning

Conclusion är ett ekosystem som består av oberoende verkande bolag, var och en med sin unika kunskap och expertis, kunder, leveranspartners, teknikleverantörer och företag. Verksamheterna är utan undantag inriktade på teknikdrivna lösningar, men också på organisation och människor. Conclusion initierar, underlättar, utvecklar, underhåller och förnyar kontinuerligt eftersom kundernas och omvärldens krav och behov ständigt förändras.

Conclusion strävar efter att vara den bästa IT-tjänsteleverantören i Nederländerna; att ses som partner, tjänsteleverantör och innovatör och i positiv bemärkelse vara kända för sina tjänster.

Utmaning

Under processen med implementeringen av ISAE 3402 inkluderades flera operativa verksamheter i omfattningen av ISAE 3402-rapporten. Den största utmaningen med denna vidsträckta omfattning var att processer och rutiner måste anpassas och att alla medarbetare från de olika verksamheterna måste arbeta i enlighet med dessa processer och rutiner. På grund av verksamhetens natur är Conclusion-anställda vana vid att arbeta med både interna applikationer och kunders applikationer. Detta skapade en utmaning under revisionsprocessen, som utfördes av Conclude Accountants, eftersom omfattande revisionsaktiviteter behövde genomföras för att verifiera om processerna utfördes i enlighet med ramverket för intern kontroll.

Lösning

ISAE 3402 realiserades slutligen genom ett effektivt samarbete mellan Conclusion-personalen och Risklane Consultant samt en effektiv projektledning. Flera workshops och möten med flera team i de operativa verksamheterna hålls för att identifiera risker, fastställa påverkan och den befintliga arbetsmetoden, och därmed anpassa enskilda processer till ett Conclusion-kontrollsystem.

Revisionen genomfördes med fokus på att minimera verksamhetsprocesserna och optimera processen så mycket som möjligt. Genom effektiv projektledning från Conclusion och vägledning från Conclude kunde alla identifierade utmaningar hanteras på ett effektivt sätt.

Resultat

Tack vare samarbetet mellan Conclusion och Risklane arbetar alla operativa verksamheter för närvarande i enlighet med Conclusions interna kontrollramverk. ISAE 3402-rapporterna fungerar som riktlinjer för att utföra processer, den tillhörande ISAE 3402-stadgan försäkrar Conclusions kunder om dessa processer.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...