Solvens II, för byråkratiskt?

Paul Tucker, vice centralbankschef på Bank of England, beskrev nyligen Solvens II-direktivet i en intervju som alltför komplicerat och dyrt. Tucker menade att Solvens II-direktivet kan bidra till finansiell instabilitet snarare än att ge ökad säkerhet.

Enligt Tucker är de största problemen de höga kostnaderna för att genomföra det nya direktivet och dess komplexitet.

”På Bank of England är vi förvånade över de resurser som krävs för oss och marknaden som helhet för att komma i fas med Solvens II i början av 2014”, säger Tucker. ”Vi är också oroliga för att införandet av ett riskkänsligt system gör direktivet alltför komplicerat, i likhet med Basel II för bankerna.”

”Vi måste förhindra att tillsynsorganen ’drunknar’ i den data som försäkringsbolagen tillhandahåller och inte kan hantera detta dataflöde. Detta skulle kunna leda till att tillsynsmyndigheterna förbiser betydande risker”, tillade han.

Detta är en oro som delas av många på försäkringsmarknaden, som har varnat för dessa frågor under en längre tid.

Det nya direktivet anses vara den mest betydande förändringen inom detta område i Europa. Eventuella planer på att utvidga direktivet till pensionsfonder skulle kunna kosta brittiska företag cirka 600 miljarder pund, enligt en undersökning av JPMorgan Asset Management. JPMorgan uppgav att det skulle vara nästan omöjligt för vissa pensionsfonder att upprätthålla det erforderliga kapitalbeloppet.

Tuckers tal sammanfaller med rykten om att Storbritanniens största försäkringsbolag kan komma att flytta sitt huvudkontor till Hongkong på grund av de föreslagna åtgärderna.

Tucker menade att försäkringsbolag, liksom banker, ”måste kunna gå omkull på ett lugnt, kontrollerat och ordnat sätt”. Om det internationella samfundet tar bort skyddsnätet kommer obligationsinnehavarna att utsättas för risker från sådana misslyckanden.

”Försäkringsgivare är betydande investerare i värdepapper och andra finansiella instrument. Inom en snar framtid kommer du inte längre att vara skyddad av en implicit statlig garanti för dessa investeringar”, avslutade Tucker.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...