Solvens II försenas till 2014

– Vad innebär det för försäkringsbolagen?


EIOPA:s slutliga senareläggning av implementeringen av Solvens II i Europa (startdatum är nu satt till 1 januari 2014) avslutar en osäker tid för försäkringsbolagen. Anledningen till uppskjutandet, som tillkännagavs i slutet av 2011, har sedan dess förklarats genom frågor och svar och konsultationsdokument. Ett antal frågor är dock fortfarande obesvarade, t.ex:

 • När kommer de utestående frågorna (som till exempel framkom i samrådsdokumenten) att lösas?
 • I vilken utsträckning kan försäkringsbolagen implementera Solvens II under 2013?
 • Vilka är minimikraven avseende Solvens II (rapportering, parallellkörning etc.) för försäkringsgivare under 2013?

Dessa och andra frågor förblir i stort sett obesvarade i de frågor och svar och samrådsdokument som EIOPA har publicerat under den senaste tiden. Försäkringsbolagen bör själva söka efter svar.

Vad kan en försäkringsgivare göra?

Mötena i Europaparlamentet visar att betydande skillnader måste lösas under den kommande perioden. Så det finns en risk att det på kort sikt inte kommer att finnas någon verklig klarhet från Bryssel. Frågan är då om DNB kan ge mer klarhet. Till viss del: ja. Det har man gjort tidigare med den så kallade Parallel Run. Här har EU (avsiktligt) lämnat ett antal punkter öppna. Vid den tidpunkten fylldes dessa punkter i av DNB för att skapa tydlighet för försäkringsgivarna. Det återstår att se om DNB kan göra detsamma i detta fall. Ta på dig skyldigheterna avseende Solvens II under 2013. Kan DNB dra en tydlig linje här som EU inte kan? Det får tiden utvisa.
För närvarande är det bästa sättet för försäkringsbolagen att förbereda sig för genomförandet av Solvens II-direktivet att fortsätta parallellkörningen, följa utvecklingen noga (t.ex. Omnibus II) och hålla en frekvent dialog med DNB.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...