Studentupplevelsen tas emot

– ISAE 3402 rapportering

Från och med januari 2017 har Student Experience Beheer B.V. en ISAE 3402 typ II-rapport. Detta visar att Student Experience uppfyller höga kvalitetsstandarder och att dess processer är i ordning enligt internationella normer.

Johan Verweij, VD för Student Experience: ”Vi är mycket stolta över att ha uppnått denna certifiering. Genom att erhålla detta utökas möjligheterna att samarbeta med finansinstitut och institutionella investerare som övervakas av DNB eller AFM. Det gör det möjligt för oss att fortsätta tillväxten av Student Experience.”

Koen van der Aa, seniorkonsult på SECURANCE, konsultföretaget som genomförde revisionen: ”Student Experience är en professionell organisation som tänker i termer av möjligheter och skapar lösningar på komplexa frågor, vilket leder dem till innovativa metoder. Student Experience har standardiserat sina interna rutiner och infört ett gediget ramverk för riskhantering på kort tid.”

Genom att erhålla ISAE 3402-rapporten säkerställer Student Experience att kunderna har insikt i hur processer och risker hanteras. Denna ISAE 3402 typ II-rapport täcker förvaltnings- och underhållsaktiviteterna för Student Experience för dess kunder. Rapporten avser de processer som påverkar användarorganisationernas finansiella rapporter. Det inkluderar hur risker identifieras och om åtgärder är effektivt utformade för att hantera risker.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...