TelecityGroup Nederländerna

uppnår ISAE 3402-certifiering

Amsterdam, 19 maj 2015 – Alla TelecityGroups anläggningar i Amsterdam har certifierats enligt den internationella outsourcingstandarden ISAE 3402. Med denna certifiering visar TelecityGroup Netherlands att dess datacenter uppfyller internationellt accepterade kvalitets- och säkerhetsstandarder. För kunderna innebär certifieringen ett bevis på att deras outsourcade processer kontrolleras på ett effektivt sätt inom datacentret.

Säkra datacenter

Certifieringen visar att processerna i TelecityGroups datacenter uppfyller säkerhetskraven i den internationellt erkända ISAE 3402 (International Standard for Assurance Engagements). TelecityGroups kunder som har placerat sin IT-utrustning i ett eller flera datacenter i Amsterdam kan använda ISAE 3402-rapporten för att visa att säkerhetsprocesserna inom datacentret är i ordning. ”Många företag som använder våra datacentertjänster vill ha insyn i hur vi som serviceorganisation säkerställer kvaliteten och säkerheten i våra datacenter”, säger Alexandra Schless, Vice President Western Europe & Managing Director på TelecityGroup Netherlands.

Olika typer

Securance har implementerat ISAE hos TelecityGroup. I certifieringsprocessen skiljer revisorerna mellan Typ I och Typ II. I en ISAE 3402-rapport av typ I bedömer de kontrollorganisationen vid en viss tidpunkt. Under revisionen utvärderar Securance utformningen och förekomsten av kontrollåtgärder. I en revision av typ II bedömer de också hur effektiva dessa åtgärder är. Schless: ”Vi arbetar för att säkerställa att vår kontrollorganisation också arbetar enligt ISAE 3402-standarden och räknar med att ha Typ II-rapporten klar senare i år. Detta kommer att ge våra kunder över hela världen en tydlig och slutgiltig garanti.”

Telecity är mycket nöjda med certifieringen: den visar både nederländska och internationella organisationer att vi har satt upp alla processer för säkerhet på ett korrekt sätt.

 • Alexandra Schless | Vice VD för Västeuropa

Om Telecity Group

TelecityGroup är en ledande leverantör av premiumoperatörsneutrala datacenter med anläggningar i hela Europa. TelecityGroups datacenter erbjuder hög uppkoppling och säkra miljöer för IT- och telekomutrustning, som är drivkraften bakom den digitala ekonomin. I dessa datacenter sammanstrålar de nätverk som utgör internet, och dataintensiva onlineapplikationer, innehåll och information lagras på ett säkert sätt. TelecityGroup är noterat på London Stock Exchange (LSE: TSY).

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...