TeslinCS (TCS FundServices)

Färdigställer Implementering av ISAE 3402

Från och med den 1 februari har TCS Fund Services B.V. (en del av Teslin CS) slutfört implementeringen av ISAE 3402. Detta visar på organisationens kontroll över interna processer.

Denna organisation fungerar som ett nav för alternativa investeringsfonder som outsourcar mid- och backofficetjänster, vilket gör att förvaltarna kan fokusera på fondinvesteringar och investerare. De tjänster som TCS Fund Services tillhandahåller omfattar fullständig fond- och finansadministration, upprättande av bokslut, kvartalsrapporter och rapportering till tillsynsmyndigheter.

Med tanke på att förvaltare av alternativa investeringsfonder delegerar en del av sina uppgifter till TCS Fund Services, värdesätter organisationen högt deras förmåga att förlita sig på att det finns och fungerar robusta rutiner och system.

Birgitte van de Broek, vd för TeslinCS, betonar vikten av att implementera ISAE 3402: ”Eftersom TeslinCS är mycket automatiserat delas känslig information ofta online via vår plattform. Det är viktigt att denna plattform uppfyller alla säkerhetskrav. Implementeringen av ISAE 3402 var ett logiskt steg för oss. Vi är nöjda med vårt samarbete med Securance i denna fråga. De har erfarenhet av dokumentation av förfaranden och har gett oss värdefull vägledning.

Koen van der Aa, supervisor på Securance, tillägger: ”Under hela implementeringen av ISAE 3402 har TeslinCS visat sig vara en organisation som inser vikten av intern kontroll. Detta har gjort det möjligt för TeslinCS att på ett effektivt sätt etablera och kontinuerligt optimera processer och rutiner. Förutom att implementera kontrollåtgärder i ISAE 3402-rapporten har TeslinCS standardiserat hela den interna manualen med processer och rutiner.

På Securances vägnar gratulerar vi till att ha slutfört implementeringen! Klicka här för mer information om ISAE.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...