Utmaningar och möjligheter för

ISAE 3000 | SOC 2

Utmaningar

Att genomgå en ISAE 3000- eller SOC 2-revision innebär vissa utmaningar. Utmaningarna varierar dock från företag till företag, men de här är de vanligaste.

Investeringar i anställda.

För många företag är det en utmaning att genomföra en ISAE 3000- eller SOC 2-revision eftersom det kräver en betydande investering av medarbetarnas tid. Ofta avbryts det normala arbetsflödet för att genomgå revisionen i flera veckor. Det betyder att det kräver tid och pengar från ett företag. Processen innebär ofta en påtaglig press på organisationen när den ska svara på revisionsförfrågningar och justera befintlig dokumentation och rutiner. Risklane kan dock hjälpa till med detta, vilket ofta sparar tid och kostnader för företaget.

Finansiell investering.

ISAE 3000 | SOC 2-revisioner är inte billiga. I den nedre änden kan investeringen vara enorm. Andra kostnadsfaktorer är till exempel tilläggstjänster som tredjepartsscanning och penetrationstestning samt bakgrundskontroller av anställda. Vissa kundförfrågningar kan behöva skjutas upp medan teamet fokuserar på revisionen. Eftersom Risklane besitter mer kunskap och erfarenhet om revisionen kan detta vara kostnadseffektivt.

Möjligheter

Möjligheterna är dock större än utmaningarna.

ISAE 3000 | SOC 2-rapporter används av organisationer som ett marknadsföringsverktyg. Nya och befintliga kunder vet direkt genom ISAE 3000 | SOC 2 att de har att göra med en pålitlig part. Organisationer som inte har sådan rapportering kan gå miste om betydande nya möjligheter.

 1. Genomförandet kommer att ha en positiv inverkan på kvaliteten i riskhanteringen.
 2. Kundernas förtroende ökar för att riskerna hanteras på ett effektivt sätt.
 3. IT-förfrågningar från partners och kunder kan besvaras mer effektivt.
 4. Möjligheter uppstår för att attrahera nya kunder och behålla befintliga.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...