Vad är GDPR/AVG?

EUROPEISK FÖRORDNING OM INTEGRITET

EU-kommissionen har beslutat att den nuvarande lagstiftningen inte längre är anpassad till de ständiga förändringar som följer av digitaliseringen. Denna nya integritetsbestämmelse kommer i form av en europeisk förordning som gäller för alla organisationer i EU; den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR gäller direkt i alla EU:s medlemsländer utan att behöva införlivas i nationell lagstiftning.

NYA INTEGRITETSKONCEPT GDPR (AVG)

introducerar nya begrepp, såsom rätten till tillgång och rätten att bli bortglömd. GDPR bygger dessutom på en uppsättning integritetsprinciper. Detta medför olika skyldigheter för organisationer. Dessa skyldigheter kan sträcka sig från att upprätta ett register över behandling av personuppgifter till att genomföra riskbedömningar (DPIA) och utse ett dataskyddsombud (DPO).

EFFEKTER AV GDPR

Konsekvenserna av den allmänna dataskyddsförordningen begränsas för de flesta organisationer till att upprätthålla ett register över behandlingsaktiviteter och genomföra integritetsfokuserade informationssäkerhetsåtgärder. Risklane erbjuder olika lösningar för att avgöra vilka åtgärder som är obligatoriska inom din organisation. De viktigaste potentiella förpliktelserna omfattar:

 • Säkerhetsåtgärder
 • Register över behandlingsaktiviteter
 • Konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA)
 • Dataskyddsombud (DPO)

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...