Vad är SOC 2 och vilka är fördelarna?

Antalet organisationer som hanterar kunddata ökar, vilket leder till en växande efterfrågan på SOC 2-rapporter som bedömer om de vidtagna informationssäkerhetsåtgärderna är tillräckliga. IT-företag förväntas nu uppfylla SOC 2-kraven, särskilt när de lagrar data i molnet.

SOC 2-överensstämmelse innebär att en organisation har infört strikta rutiner för informationssäkerhet, integritetsskydd och andra områden, beroende på omfattningen av SOC 2-rapporten. Omfattningen definieras av AICPA:s (American Institute of Certified Public Accountants) Trust Service Criteria (TSC), som omfattar informationssäkerhet (1), systemtillgänglighet (2), processintegritet (3), konfidentialitet (4) och integritet (5). Organisationer kan välja vilka principer som ska följas, men informationssäkerhet måste ingå.

Vad är en SOC 2-rapport?

En SOC 2-rapport beskriver TSC:erna i form av kontrollåtgärder och en beskrivning av det övergripande riskhanteringssystemet. En extern revisor kontrollerar att beskrivningen stämmer överens med verkligheten och ger efter godkännande ett revisionsuttalande för SOC 2-rapporten.

Varför är SOC 2 mycket efterfrågad?

Organisationer måste visa för sina kunder att de skyddar data på ett adekvat sätt. Detta innebär att man måste införa ett riskhanteringssystem och se till att även leverantörerna hanterar riskerna på ett effektivt sätt. Kunderna kräver bevis på detta, vilket kan tillhandahållas genom SOC 2-överensstämmelse.

Fördelarna med en SOC 2-rapport

 • Organisationer använder SOC 2-rapporter som ett marknadsföringsverktyg för att försäkra nya och befintliga kunder om deras tillförlitlighet.
 • Implementeringen av SOC 2 har en positiv inverkan på riskhanteringens kvalitet.
 • Kunderna får förtroende för att riskerna hanteras på ett effektivt sätt.
 • IT-förfrågningar från partners och kunder kan besvaras på ett mer effektivt sätt.
 • Möjligheter uppstår för att attrahera och behålla kunder.

Fördel vid upphandling

Under försäljningsprocessen ber kunderna ofta leverantörerna att fylla i ett IT-frågeformulär som tagits fram av deras teknikteam. En SOC 2-rapport kan effektivt besvara dessa frågor, effektivisera processen och inge förtroende hos kunden för att processerna är väl hanterade.

SOC 2 och molnet

I takt med att efterfrågan på molnbaserade lösningar ökar blir SOC 2-certifiering allt viktigare. En SOC 2-rapport ses som den branschstandard som särskiljer en leverantör av IT-lösningar från sina konkurrenter. Om din organisation vill sticka ut, kontakta en av våra konsulter.

Kom igång med SOC 2

Är du beredd att visa ditt engagemang för robust informationssäkerhet och dataskydd genom SOC 2-uppfyllelse? Securance erbjuder omfattande SOC 2-revisionstjänster för att vägleda dig genom denna rigorösa certifieringsprocess. Våra erfarna revisorer kommer att genomföra en grundlig utvärdering av era kontroller mot SOC 2 Trust Services Criteria och tillhandahålla en detaljerad rapport och rekommendationer för att uppnå full överensstämmelse. Kontakta Securance idag för att påbörja din SOC 2-resa och få en konkurrensfördel genom att skapa förtroende hos dina kunder.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...