Våren Fastighetsmäklare | ISAE 3402

”Även om vi antog att processerna hade ordnats korrekt och fullständigt, uppstod det fortfarande punkter som behövde läggas till i samband med ISAE 3402. Risklane har gjort flera förslag som kan implementeras direkt i befintliga processer, med vilka ISAE 3402-uttalandet fortfarande kan erhållas. Det praktiska tillvägagångssättet och i vilken utsträckning de kan komma med förslag från alla de företag som de övervakar har resulterat i att vi snabbt och enkelt har kunnat lägga till extra värde i våra processer.”
– Lennard Hoekstra, Partner Värderingar

”Genom implementeringen av ISAE 3402 har Spring Real Estate ytterligare professionaliserat de interna rutinerna, så att värderingarna bevisligen utförs enligt de högsta kvalitetskraven. Förbättringsinitiativ som identifierats av Risklane-teamet under implementeringen har följts upp av Spring Real Estate på ett pragmatiskt och adekvat sätt”
– Koen van der Aa, biträdande chef Risklane

Sammanfattning

Spring Real Estate har vuxit till en nationell fastighetskonsultorganisation sedan starten 2011. Spring Real Estate biträder hyresgäster och investerare i kommersiella fastigheter i samband med transaktioner och värderingar. Tjänsterna består av Agency (kontor, industrilokaler, detaljhandel), Capital Markets (kommersiella fastigheter och bostäder), Management, MidCap Investments, Valuations, Media och Online Lead Generation. Forskning och kunskap ligger till grund för deras rådgivning. Under de kommande åren kommer de att fokusera på att utöka sina tjänster till alla viktiga ekonomiska regioner i Nederländerna för att ge sina kunder optimal rådgivning.

Tillsammans med Risklane tog Spring Real Estate sig an utmaningen att implementera ISAE 3402 i organisationen för att identifiera och minimera risker.

Utmaning

Genom att implementera kontrollramverket får Spring Real Estate möjlighet att visa att de utför värderingar baserat på tillämpliga krav enligt NRVT:s riktlinjer. NRVT:s riktlinjer utgör ett formellt ramverk med regler som registrerade värderingsmän inte kan avvika från. Praktiska riktlinjer med praktiska rekommendationer tillhandahölls också, vilka utgjorde grunden för genomförandet.

Den största utmaningen var inte så mycket att implementera kontrollramverket som att göra alla kontrollåtgärder som redan vidtagits inom organisationen mätbara. I de intervjuer som genomfördes av Risklane-teamet stod det snart klart att värderingsförfaranden redan hade upprättats i enlighet med NRVT:s riktlinjer, men att de inte var tillräckligt påvisbara. Spring har lyckats åstadkomma detta på kort sikt genom en målinriktad implementeringsplan.

Samarbetet mellan Risklane och Spring Real Estate gick bra och har lett till ett professionellt resultat: en framgångsrik implementering av ISAE 3402. Conclude Accountants har nyligen genomfört en ISAE 3402 typ I-revision som kommer att följas av en ISAE 3402 typ II-revision under andra halvåret i år.

Lösning & resultat

Implementeringen av ISAE 3402 ger Spring Real Estate möjlighet att visa att värderingarna utförs i enlighet med NRVT:s riktlinjer och att riskerna i denna process minimeras genom att använda ett effektivt och professionellt kontrollramverk.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...