Projektet slutfördes den 24 augusti 2023

Axians

”Min relation med Conclude Accountants / Securance går långt tillbaka i tiden. Både nu och i tidigare projekt har expertisen, pragmatismen och samarbetet varit mycket bra. Eftersom vi planerade att uppnå både ISAE 3402 och ISAE 3000 inom ett år var det viktigt att vi som partners kunde lita på varandra. Det faktum att Risklane/Conclude Accountants etablerade sig som en sparringpartner under implementeringen har hjälpt oss mycket. Detta partnerskap, i kombination med förändringsvilja, engagemang och motivation hos alla inblandade Axians-anställda, har säkerställt att vi har kunnat uppnå detta resultat inom tid och budget.

Ett resultat som både Securance / Conclude Accountants och Axians kan vara stolta över!”

– Dennis van Hoof, kvalitets- och riskchef hos Axians

Axians

Axians - ISAE 3402 & SOC 2

Sammanfattning

Axians är ett specialiserat ICT-varumärke under VINCI Energies, som fokuserar på att leverera avancerade IT-lösningar och tjänster. Axians har en bred kundkrets som omfattar privata företag, offentliga organisationer, myndigheter, operatörer och tjänsteleverantörer och de erbjuder en omfattande portfölj. Deras utbud innefattar företagsapplikationer och dataanalys, företagsnätverk och digitala arbetsplatser, datacenter och molntjänster, telekominfrastruktur och cybersäkerhet.

 

För att navigera på den dynamiska marknaden prioriterar Axians att använda teknik i toppklass för att stärka kundernas tillväxt och konkurrenskraft. Även om tekniken är avgörande, betonar Axians betydelsen av den mänskliga kontakten och inser att människor är avgörande för deras strategi.

Utmaning

Organisationer vänder sig allt oftare till externa tjänsteleverantörer för olika tjänster och processer, en trend som påverkas av den ökande komplexiteten i lagar och förordningar. Trots outsourcing behåller organisationer ansvaret för sina data och tjänster, vilket leder till en kraftig ökning av efterfrågan på bestyrkanderapporter. Dessa rapporter syftar till att ge en rimlig försäkran om att serviceorganisationerna effektivt hanterar sina risker. Med tanke på Axians åtagande att leverera högkvalitativa och tillförlitliga tjänster med minimala risker är implementeringen av ISAE 3402 | SOC 2 Type II-rapporten ännu viktigare.

Hos Axians stod Securance inför en stor utmaning med att skilja mellan verksamhet som bedrevs på europeisk eller global nivå och verksamhet som var specifik för Axians i Nederländerna. Platsen för Axians stöttande aktiviteter, som logisk åtkomsthantering och säkerhet för externa länkar, påverkar i hög grad omfattningen av Axians nederländska rapport.

Slutmålet var inte bara att förse Axians med en avancerad ISAE 3402 SOC 2 Type II-rapport, utan också att vägleda dem mot ett riskbaserat ledarskap. Riskhantering innebär en grundläggande förändring av tankesättet, där risker ses som möjligheter till förbättringar som ska hanteras direkt i stället för att undvikas. Detta tillvägagångssätt stämde väl överens med Axians rykte om smidigt och innovativt tänkande, vilket uppskattades av deras kunder.

Lösning och resultat

Som svar på den växande trenden att organisationer outsourcar sina tjänster, samarbetade Axians och Risklane för att uppnå ISAE 3402 Type II | SOC 2 Type II-certifieringarna, som kompletterar befintliga ISO-certifieringar, som ISO 9001, ISO 20000 och ISO 27001. Risklanes strategi fokuserar på att leverera rapportering av högsta standard och samtidigt säkerställa att beskrivningarna och processerna passar både Axians och deras kunder. För att uppnå detta krävdes en djupgående förståelse av Axians processer, som behandlades som om de vore våra egna. Genom grundliga intervjuer med Axians anställda fick vi inte bara insikt i deras processer utan identifierade också potentiella risker. Med denna kunskap har vi på ett effektivt sätt formulerat kontrollmål och definierat effektiva kontroller. Genom att utnyttja vår omfattande expertis på marknaden för outsourcingtjänster ger vi ofta värdefulla råd till våra kunder om hur de kan öka den operativa effektiviteten, effektivisera registreringsprocesserna och förbättra den övergripande riskhanteringen.


Resultat

Samarbetet mellan Axians och Securance ledde till framgångsrik uppfyllelse av både ISAE 3402 Type II- och SOC 2 Type II-certifieringarna. Detta resultat påverkar Axians verksamhet direkt genom att kundorganisationerna får ökad säkerhet för att deras processer är optimerade, väldokumenterade och under kontroll, inklusive hantering av potentiella risker. I slutändan genomgår rapporterna en framgångsrik revision som utförs av Certicus Accountants.

Dela kundcaset

Andra relaterade kundcase